Image

Tornet satsar stort i Järfälla

Bygg/Arkitektur Tornet har arbetat fram ett förslag på bebyggelse som binder samman de centrala delarna i Järfälla kommun med de nya stora bostads- och arbetsplatsområdena i Barkarby och Veddesta. Den nya stationen Stockholm Väst, med tåg och tunnelbaneförbindelse, ansluter till planområdet.
Publicerad den 19 Maj 2015
Tornet har stora planer i Järfälla där man bland annat ska bygga bostäder. Bild: Tornet
Tornet har stora planer i Järfälla där man bland annat ska bygga bostäder.

Allt detta sker genom en överdäckning av E 18 och en ny kvartersstad med bostäder, offentlig service, arbetsplatser och kommersiella inslag. Sammantaget skapar det en helt ny stadsmiljö i ett område som i dagsläget består av outnyttjade markområden kring motorvägen. I dag utgör den en oöverstiglig barriär mellan de olika stadsdelarna i Järfälla. Bekväma gång- och cykelstråk skapas också mellan bostäder, arbetsplatser och ny station.

Idén till förslaget finns förankrad i kommunens översiktsplan – Järfälla nu till 2030. Där illustreras visionen som urbana kopplingar med syfte att stärka kontakten mellan kommunens centrala delar och Barkarbys handels- och nya bostadsområden.

- Nu lanserar vi 5 000 nya bostäder i den regionala stadskärnan Barkarby- Jakobsberg. Järfälla åtog sig i samband med tunnelbaneöverenskommelsen att bygga 14 000 nya bostäder. Vi tar åtagandet på största allvar och kommer att driva på för att förverkliga vår del av överenskommelsen. Detta stämmer också väl in med vår översiktliga planering. Huvudfokus är en blandad bebyggelse och vi är därför nöjda med att inleda ett samarbete med Tornet, säger Claes Thunblad (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

- Tornets huvudfokus är att långsiktigt bygga och förvalta hyresrätter. Vi är en samhällsbyggare som deltar i en mängd intressanta utvecklingsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har i Järfälla arbetat med målsättningen att det ska bidra till att knyta samman olika stadsdelar genom högkvalitativa urbana miljöer med nya bostäder. Jag är mycket nöjd med det positiva mottagande vårt förslag fått ifrån Järfälla kommun och att vi kan bli en betydande spelare i utvecklingen av nya Söderhöjden- Barkarby som innebär ett helt nytt bostadsområde, säger Tornets vd Göran Wendel.

Tornet ägs av Folksam, Riksbyggen, Fabege och Peab.

Sammanfattningsvis ger förslaget:
- 5 000 nya bostäder i en grön cykelstad
- 200 000 kvm nya kontors-och serviceytor
- Ihopkoppling av stadsdelarna Söderhöjden, Barkarby och Veddesta
- Borttagande av E18 som barriär
- Nya blandstadskvarter i grön stadsmiljö
- Gång- och cykelstråk med hög prioritet
- Bostäder och arbetsplatser intill ny tåg- och t-banestation (Stockholm Väst)

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY