Image

Kommande seminarier

27 november 2019

Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning

Ny teknik medför nya möjligheter till en effektiviserad fastighetsförvaltning. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. Här uppdaterar du dig om trenderna inom fastighetsförvaltning just nu.

Kommande seminarier (2020)

16 januari 2020

Lokalmarknadsdagen

Rivstarta fastighetssäsongen tillsammans med branschkollegorna i ett högaktuellt seminarium som fokuserar på fastighets- och lokalmarknadsfrågor!

30 januari

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Östergötland. Arrangeras jämna år i Norrköping och ojämna i Linköping. 2020 arrangeras seminariet alltså i Norrköping.

12 februari

Stora Bostadsdagen Stockholm

Kris eller möjlighet? Eller både och? Vart är bostadsmarknaden på väg? Vad händer med nyproduktionsmarknaden, yielderna, bostadspolitiken och ränteutvecklingen? Ett högaktuellt seminarium om bostäder och marknaden för bostadsfastigheter.