Image

SBB bygger 1 000 bostäder i Falun

Bygg/Arkitektur SBB utvecklar den nya stadsdelen Born med 1 000 nya bostäder och omsorgsboende i centrala Falun.
Publicerad den 12 Juni 2017

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav i januari 2017 positivt planbesked för den nya stadelen Born. Detaljplanen väntas godkännas under fjärde kvartalet 2018 och vid ett positivt utfall avser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden bygga flerfamiljshus i olika storlekar med både hyres- och bostadsrätter. Ett helt nytt parkområde planeras anläggas intill vattnet vilket kommer att skapa ett rekreationsområde för alla falubor.

Samhällsbyggnadsbolaget avser också att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på mellan 4 500 och 5 500 kvadratmeter och har skrivit en avsiktsförklaring med Frösunda Omsorg som blivande hyresgäst.

– Utvecklingen i Falun ligger helt i linje med Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé om att utveckla bostäder och samhällsfastigheter i tillväxtorter. När efterfrågan på äldreomsorg ökar kraftigt är det extra viktigt att säkerställa utbyggnaden av äldreomsorg parallellt med bostäderna, säger Krister Karlsson, vice vd för Samhällsbyggnadsbolaget.

– Antalet invånare i Falun som är över 80 år ökar med 1 000 personer till år 2025 och därför är det extra kul att få vara med och bygga ett nytt äldreboende när behovet är så stort, säger Julie Lam, etablerings- och fastighetschef på Frösunda Omsorg.

Med sin kulturhistoriska miljö från den tid då platsen användes för hyttor och i senare tid för olika industrier blir det en unik stadsdel med egen karaktär. Utbyggnaden kommer att ta hänsyn till de byggnadsminnen som i motsats till idag kan bli tillgängliga för allmänheten. Det finns även planer att inrymma en kreativ mötesplats inom de bevarandevärda byggnaderna.

Bedömningen är att byggstart kan ske vid årsskiftet 2018-2019.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter Serneke-beslutet – så ser styrelsen på bolagsnamnet

Bolag Sernekes styrelseordförande Jan Johansson berättar för Fastighetssverige om varför Ola Serneke inte får lämna bolaget helt och hållet – och hur de ser på en eventuell namnändring på bolaget efter huvudpersonens uppmärksammade forum-aktivitet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY