Image

Fastators substansvärde 37,75

Bolag Fastator redovisar ett helårsresultat om 91 miljoner kronor (79,2) och ett substansvärde per aktie om 37,75 kronor (31,09).
Publicerad den 24 Februari 2017

Aktien stängde på torsdagen på 26,50.

2016-siffrorna:
Periodens resultat: 91 MSEK (79,2)
Resultat per aktie efter utspädning: 6,50 kr (6,44)
Avkastning på eget kapital: 18,9% (21,1)
Substansvärde: 529,3 MSEK (437,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning: 37,75 kr (31,09)

Tf vd Joachim Kuylenstierna:
- Fastator fortsätter att utvecklas framgångsrikt och även fjärde kvartalet visar starka siffror. Substansvärdet har ökat kontinuerligt hela året och uppgick per den 31 december till 529 miljoner kronor – en ökning med cirka 20 procent sedan motsvarande period förra året.

- Under fjärde kvartalet har vi ökat förvärvstakten ytterligare. Dels genomfördes två investeringar om totalt 75 miljoner kronor i Portvakten Industrifastigheter, ett snabbväxande fastighetsbolag med stark lokal förankring i Öresundsregionen. Vi tog också klivet in på marknaden för digitala fastighetstjänster genom att förvärva 25 procent av det svenska fintechföretaget Livshem Depositionsgaranti. Under 2017 kommer bolaget att lansera en ny digital tjänst för hantering av hyresdepositioner med Fastator som kapital- och kompetenspartner.

- En annan höjdpunkt under kvartalet var avyttringen av Fastators aktier i fastighetsbolaget Konland AB i oktober. Försäljningen innebar att Fastator realiserade en avkastning om 252 procent under innehavtiden - ett fantastiskt resultat och ett kvitto på vår förmåga att hitta intressanta bolag och objekt med stor tillväxtpotential.

- Idag är vi cirka 1 200 aktieägare i Fastator. Jag ser fram emot ett 2017 där ännu fler sparare får upp ögonen för Fastator och där vår portfölj fortsätter att utvecklas mot intressanta tillväxtområden på fastighetsmarknaden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Kraftigt rapportfall för Fabege – men Dahlbo ser stabilitet

Bolag Fabege redovisade en rejäl nedgång i förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 och fastighetsbeståndet värderades ner med knappt fyra miljarder kronor samtidigt som styrelsen föreslår sänkt utdelning. Aktien tog rejält med stryk på börsen och vd Stefan Dahlbo passade på att fylla på innehavet i dippen. Tillsammans med CFO:n Åsa Bergström berättar han mer om hur bolaget tar sig an det som väntas bli ett utmanande 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige