Image

Här är branschens mest jämställda bolag

Bolag Hur jämställda är de noterade bygg- och fastighetsbolagen sett till antal anställda? Fastighetssverige har tittat närmare på bolagens årsredovisningar.


Johanna Skogestig.

Vasakronan drar tillbaka utdelningsförslag

Bolag Vasakronans styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning av sex miljarder kronor till bolagets ägare.


Eva Landén.

Corem står stadigt i coronatider – utdelningen ligger fast

Bolag Corem uppdaterar om bolagets finansiella situaiton under coronatider. Bolaget meddelar att den föreslagna utdelningen ligger fast.


Ola Serneke.

Serneke varslar 100 tjänster

Bolag Serneke varslar 100 tjänster om uppsägning när bolaget omorganiserar och minskar kostnader med 200 miljoner årligen.


Hemsö tecknar avsiktsförklaring med Uddevalla kommun

Bolag Hemsö har tecknat en avsiktsförklaring med Uddevalla kommun om förvärv av en fastighets- och projektportfölj i kommunen. Avtalet omfattar dels förvärv av äldreboende och förskola dels att utföra om- och nybyggnation av lokaler inom utbildning och äldreomsorg.


Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

Amasten står stadigt

Bolag Även Amasten vill lugna marknaden med en uppdatering om bolagets finansiella situation.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern halverar utdelningen

Bolag Klövern ändrar utdelningen för 2019. Istället för 0,50 kronor blir utdelningen 0,26 kronor. Utdelningen skjuts dessutom upp och första utbetalningen sker först i slutet av året.


Krisande nöjesjätte larmar – måste förhandla så väl lån som hyror

Bolag Moment Group, som driver flera av Sveriges största nöjespalats, pressas hårt av coronapandemins effekter på samhället. Fastighetssverige har tittat närmare på vilka hyresvärdar som har störst exponering mot bolaget.


Jörgen Lundgren, vd för enfastighetsbolaget Solnaberg som äger If-huset i Solna.

Därför lämnar Solnabergs vd

Bolag Solnabergs vd Jörgen Lundberg kommer att lämna bolaget i början av sommaren. För Fastighetssverige berättar han om det nya uppdraget, sin tid i Solnaberg och hur han ser på bolagets förutsättningar att stå emot coronapandemins turbulens.


SLP har köpt en attraktiv logistiktomt i Malmö.

SLP hoppas på huggsexa om nyförvärvet i Malmö

Bolag En handfull intressenter gör upp om max två hyresplatser i SLP:s nyligen förvärvade logistikfastighet i Malmö. Fastighetssverige berättar mer om bolagets planer.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Pressade Prime Living får ny order

Bolag Prime Living har fått tilldelning vid Stockholms läns landsting vid upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun.


Göteborgslokaler blir åter en del av Framtidenkoncernen.

Tillbaka till Framtiden

Bolag Göteborgslokaler blir åter en del av Framtidenkoncernen.


Insynsköpen fortsätter att dugga tätt.

Branschtopparna fortsätter att trycka på köpknappen

Bolag Flera profiler passar på att tanka i samband med oron på börsen. Fastighetssverige har tittat närmare på de senaste dagarnas tyngsta insynsaffärer.


Hantera boendet via mobilen och Avy.

Här är appen som hjälper fastighetsägare och boende under coronakrisen

Bolag Ett enkelt sätt för fastighetsägare att gå ut med ny information och en möjlighet för hyresgästerna att få direktkontakt med sina hyresvärdar. Förvaltnings- och boendetjänsten Avy öppnar upp en version av sin app utan extra kostnad för att göra livet enklare under coronakrisen.


Erik Rosengren.

Wec360 tar in investering från grundare till Söderberg & Partners

Bolag Wec360 tar nu in en investering från Erik Rosengren, en av grundarna av Söderberg & Partners, för att påskynda internationalisering av plattformen.


Jörgen Lundgren lämnar Solnaberg.

Vd:n lämnar Solnaberg

Bolag Solnabergs Vd Jörgen Lundgren har meddelat styrelsen att han lämnar bolaget för annat uppdrag. Han lämnar bolaget i början av juni. Arbetet med att hitta hans efterträdare har påbörjats.


Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska.

Skanska återkallar förslaget om utdelning

Bolag Styrelsen i Skanska beslutar att återkalla förslaget om utdelning.


Nordic PM rekryterar sex medarbetare

Bolag Nordic PM växer och förstärker organisationen med sex nya medarbetare inom förvaltning till huvudkontoret i Stockholm och till lokalkontoren i Södertälje, Helsingborg och Trelleborg.


Mikaela Svefors och Joacim Gustafsson.

Avy tillgängliggör app utan kostnad under coronapandemin

Bolag När miljontals svenskar självisolerar sig anpassar förvaltnings- och boendetjänsten Avy en version för att hantera krisen. Den görs tillgänglig utan kostnad för samtliga fastighetsbolag.


Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab skjuter upp utdelning av fastighetsbolag

Bolag Peabs styrelse har beslutat att senarelägga extra utdelningen av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag, som innehåller Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter och förslaget om extra utdelning kommer därför inte att föreläggas årsstämman i maj för beslut. Styrelsen kommer dessutom att använda tiden fram till kallelsen till årsstämman för att utvärdera förslaget till kontantutdelning.