Image
Kvarteret Verkstan.

Vricon tar steget in i nya Ebbepark

Uthyrning Det snabbväxande utvecklingsföretaget Vricon skrivit avtal med Sankt Kors för inflyttning i den första byggnaden i kvarteret Verkstan i Ebbepark. Vricon blir det första större företaget som är klart för inflytt i Verkstan i början av 2021.


Anna-Maria Jakobsson.

Jakobsson klättrar inom Sankt Kors

Karriär Styrelsen i Sankt Kors i Linköping har beslutat att utse Anna-Maria Jakobsson till vice vd för det kommunägda bolaget, med tillträde den 1 mars.


Materialnätverk först ut i Cavok District

Bygg/Arkitektur Området kring Linköpings flygplats börjar ta form på allvar. Samtidigt breddas den tidigare inriktningen från flyg till en företagsmiljö med spets inom flyg, rymd och innovativa material. Det första som byggs är fastigheten där materialnätverket Innovative Materials Arena (IMA) kommer att ha en nod för sin verksamhet.


Campushallen öppnar ny anläggning i Ebbepark.

Första avtalet i Ebbepark blir en träningsanläggning

Uthyrning Utvecklingen av Linköpings nya stadsdel Ebbepark fortsätter och nu är det klart att området får en träningsanläggning. Ebbeparks första avtal skrivs med Campushallen, som idag bedriver verksamhet vid Linköpings universitet.


200 bostäder och fler företag till Ebbepark

Bygg/Arkitektur Nu finns den sista pusselbiten på plats för att kunna utveckla hela Ebbepark i Linköping. I arbetet med detaljplanen bröts den fjärde och sista etappen ut för att möjliggöra en snabbare process med de tre första. Nu har även detaljplanen för den sista delen vunnit laga kraft och det innebär att planeringen för hela Ebbepark kan ta ordentlig fart.


Grattis Sankt Kors!

Bolag På söndag fyller Sankt Kors i Linköping 90 år.


NCC i samarbete med Sankt Kors

Bolag NCC och det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors har inlett ett strategiskt partneringsamarbete för parkeringshus i Linköping. Samarbetet är tecknat för minst tre år framöver och ordervärdet kan uppgå till 400 miljoner kronor. 


Campushallen etablerar sig i Ebbepark

Uthyrning Byggstarten för Ebbepark i Linköping närmar sig och nu har Campushallen skrivit ett intentionsavtal med Sankt Kors om att etablera en träningsanläggning i den första etappen.


Ny stadsdel i Linköping miljöcertifieras

Energi/miljö Sankt Kors Fastigheter omvandlar företagsparken Wahlbecks till Linköpings nya stadsdel Ebbepark. Man har valt att använda det brittiska miljöcertifieringssystemet Breeam och blir ett av få projekt i landet med certifieringsnivån Breeam-Se Excellent. 


ESS etablerar sig i Linköping

Uthyrning Det internationella samarbetet för materialforskning ESS, European Spallation Source, etablerar sig i Wahlbecks företagspark i Linköping.


Sankt Kors frigör kapital

Bolag I och med försäljningen av Sanktera frigör Sankt Kors resurser för fortsatt strategisk utveckling av Wahlbecks företagspark, Vreta Kluster och området kring Linköpings City Airport.


Sankt Kors gör fastighetsaffär med Saab

Transaktioner Kommunala Sankt Kors Fastighets AB köper fastigheter och ett större markområde vid Linköping City Airport från Saab. Affärsuppgörelsen omfattar även Saabs köp av en flyghangar från Sankt Kors.


Ny stadsdel planeras i Linköping

Bygg Sankt Kors står i startgroparna för att förvandla Wahlbecks Företagspark och Östra Valla i Linköping till en modern stadsdel. Cirka 460 lägenheter och 16 000 kvadratmeter verksamhetsyta ska nu börja detaljplaneras i samråd med de boende och näringslivet.