Image
Sagax vd David Mindus.
Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax säljer bostadsprojekt i Järfälla för 200 miljoner kronor

Transaktioner Mindus och Co säljer Veddesta 1:13 till Peab.
Publicerad den 27 Juli 2021
Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab. Bild: Mattias Bardá
Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab.

Sagax har avtalat med Peab om försäljning av Veddesta 1:13 i Järfälla kommun. Fastigheten förvärvades av Sagax 2007 och har tidigare använts för industriändamål men omfattas sedan juni 2020 av en lagakraftvunnen detaljplan enligt vilken fastigheten får bebyggas med bostäder, kommersiella lokaler och annan offentlig service.

Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 201 miljoner kronor. Försäljningspriset är i linje med fastighetens redovisade värde per 30 juni 2021.

Transaktionen är villkorad av att Sagax ingår genomförandeavtal med Trafikförvaltningen. Villkoret bedöms kunna uppfyllas under tredje kvartalet 2021 varefter frånträde kommer att ske.

Detaljplanen är flexibel och möjliggör utveckling av såväl bostadsrätter som hyresrätter om totalt cirka 700 bostäder samt en del kommersiell verksamhet. Utöver köpeskillingen ingår i förvärvet åtaganden i exploateringsåtgärder motsvarande cirka 100 miljoner kronor. I huvudsak avser det förberedelser för kollektivtrafik.

Köparen om affären:
– För oss som samhällsbyggare är den här möjligheten till stadsutveckling i Veddesta i Järfälla kommun naturligtvis mycket glädjande. Vi bidrar till utbudet av olika boendeformer genom att bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter, samtidigt som vi planerar för möjligheter till viss service och kommersiell verksamhet i området. Den här affären ger även uppdrag till våra andra affärsområden inom Peabkoncernen, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab.

Nordanö var rådgivare till säljaren Sagax i affären.

Järfälla är en expansiv kommun med god befolkningstillväxt. Kommunen gynnas av de regionala infrastruktursatsningarna för tunnelbana och Förbifart Stockholm. Särskilt Veddesta och anslutande Barkarby är attraktiva områden med hög grad av genomförd och kommande nyproduktion. Kommersiellt är fastighetens mikroläge attraktivt med dess centrala läge vid torg och anslutning till spårbunden trafik i form av pendeltåg och kommande tunnelbana.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

De vinner prestigeuppdrag när börsjätten bygger höghus

Bygg/Arkitektur Skanska siktar på 30 000 kvadratmeter förtätning med kongresscenter och hotell i centrala Lund. Läs om vilket kontor som står bakom det vinnande arkitektförslaget och se bilder på det ambitiösa projektet i direkt anslutning till Lund C.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY