David Mindus, vd för Sagax, som tar in 200 miljoner genom en riktad nyemission av D-aktier.

Sagax tar in 200 miljoner kronor genom riktad D-emission

Ekonomi/Finansiering Sagax har genomfört en riktad nyemission av stamaktier serie D. Teckningskursen fastställdes till 34,00 kronor genom en så kallad accelererad book building-process, vilket motsvarar en rabatt om 3,83 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste 10 handelsdagarna.


David Mindus, vd för Sagax,

Sagax hyresintäkter upp 18 procent

Bolag David Mindus och Sagax startar året starkt.


David Mindus, vd för Sagax,

Sagax köper i Frankrike och Nederländerna

Transaktioner Sagax köper en fastighet i Frankrike och två i Nederländerna för sammanlagt 177 miljoner kronor.


Lista: 20 bolag över tio miljarder

Lista Fastighetssverige har kartlagt börsvärdet för branschens 58 största noterade bolag och kan konstatera att 20 stycken nu klivit över tiomiljardersvallen. Samtidigt som flera bolag är billigare än någonsin.


Sagax, med vd David Mindus, höjer utdelningen till 2,00 kronor per aktie.

Stabil Q4-rapport från Sagax

Bolag Sagax höjer både hyresintäkter och förvaltningsresultatet med 19 procent i sin Q4-rapport. Utdelningen höjs till 2,00 kronor (1,80).


Sagax, med vd David Mindus köper i Frankrike och i Stockholm.

Sagax köper för 255 miljoner

Transaktioner Sagax har i fyra separata transaktioner köpt av sex fastigheter i Paris och en i Stockholm. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 255 miljoner kronor.


Kerstin Hessius och Nils Styf.

Hemsös ägare tillför eget kapital om en miljard kronor

Ekonomi/Finansiering Hemsö har i januari 2019 ökat det egna kapitalet om en miljard kronor genom aktieägartillskott från bolagets ägare Tredje AP-fonden och Sagax. Ägarandelarna i Hemsö har inte påverkats med anledning av det nya kapitalet.


Sagax, David Mindus som vd, investerar 200 miljoner kronor i nya fastighetsförvärv.

Sagax köper i tre länder

Transaktioner Sagax har genom fem separata transaktioner avtalat om förvärv av åtta fastigheter i Nederländerna, tre fastigheter i Paris samt en fastighet i Stockholm. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 200 miljoner kronor.


Sagax köper i Frankrike och Finland

Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av två fastigheter i Frankrike och en fastighet i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 176 miljoner kronor.


Sagax köper i Finland och Nederländerna

Transaktioner Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av fem fastigheter i Finland och en fastighet i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 261 miljoner kronor.


Sagax köper i Finland och Nederländerna

Transaktioner Sagax köper lagerlokaler i finländska Vanda och i nederländska Eindhoven.


Stabilt från Sagax

Bolag Sagax redovisar en stabil Q3-rapport. Prognosen för helårsresultatet lämnas oförändrad.


Sagax investerar brett

Transaktioner Förärvar åtta fastigheter i fyra separata transaktioner.


Därför blev Arnhult störst i Castellum

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Rutger Arnhult om hur det är att vara största ägare i konkurrenten Castellum: "Lite kul".


Sagax får investment grade av Moody's

Ekonomi/Finansiering Sagax har fått en investment grade rating från Moody´s Investors Service om Baa3 med stable outlook.


Sagax premiäremitterar på europeiska marknaden

Ekonomi/Finansiering Sagax emitterar sitt första obligationslån på den europeiska kapitalmarknaden – 500 miljoner euro med en fast räntekupong om 2,00 procent. Lånet löper till 17 januari 2024.


Sagax köper i Finland och Frankrike

Transaktioner Sagax har genom fyra separata transaktioner köpt två fastigheter i Finland och två i Frankrike. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 377 miljoner kronor.


Sagax tillförs 302 miljoner i snabb D-emission

Bolag Sagax genomförde efter börsens stängning i går en riktad nyemission av D-aktier genom en en så kallad accelererad book building-process. Kursen fastställdes till 31.50 kronor per aktie, en rabatt på 6,5 procent jämfört med onsdagens stängningskurs på 33,70.


Sagax investerar 400 miljoner i Bromma

Bygg/Arkitektur Sagax har beslutat att bebygga bolagets fastighet Stockholm Gjutmästaren 8, belägen i Ulvsunda industriområde i Bromma, med cirka 19 000 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor och garage.


De mår bäst i branschen

Lista Hur mår branschen egentligen? Fastighetssverige har kartlagt sjukfrånvaron i samtliga 53 bygg- och fastighetsbolag på small-, mid- och large cap-listorna i jakt på det bolag som mår bäst i branschen.