Image
Sagax vd David Mindus.

Sagax: Oförändrad prognos

Bolag Sagax förvaltningsresultat ökar med 23 procent under Q1.


David Mindus.

Sagax köper för nästan 1,3 miljarder

Transaktioner Sagax har genom 13 separata transaktioner förvärvat 80 fastigheter för motsvarande 1 285 miljoner kronor. Större delen av värdet finns i Frankrike.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ökade förvaltningsreslutat med 17 procent under 2021

Bolag Under 2021 ökade Sagax sitt förvaltningsresultat med 17 procent och förvaltningsresultatet med 21 procent per A- och B-aktie efter utspädning.


Sagax vd David Mindus.

Sagax förvärvar för 452 miljoner

Transaktioner Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat sammanlagt 9 fastigheter för motsvarande 452 miljoner kronor.


Sagax vd David Mindus.

Sagax köper för 473 miljoner

Transaktioner Sagax har genom tio separata transaktioner förvärvat sammanlagt 14 fastigheter för motsvarande 473 miljoner kronor.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ratingutsikter justerade till positiva

Bolag Moody’s Investors Service har bekräftat AB Sagax kreditbetyg Baa3 och justerat utsikterna från stabila till positiva.


Sagax vd David Mindus.

Sagax köper för 557 miljoner i Finland

Transaktioner Sagax har genom två separata transaktioner förvärvat tio fastigheter i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 557 miljoner kronor.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ökar förvaltningsresultatet i Q3 – upprepar prognos för helåret

Bolag Sagax redovisar högre hyresintäkter och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget upprepar sin tidigare vinstprognos för helåret 2021.


Stadsutvecklingsprojektet Riksby i Bromma.

Börsjätte kan få ytterligare 20 000 kvadratmeter i Bromma

Bygg/Arkitektur Sagax föreslås få ännu en markanvisning för kommersiella verksamheter i stadsutvecklingsområdet Riksby. Fastighetssverige berättar mer.


Sagax vd David Mindus.

Sagax gör sju transaktioner för 437 miljoner

Transaktioner Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat 22 fastigheter för motsvarande 437 miljoner kronor, varav 58 procent är hänförligt till Nederländerna, 23 procent till Madrid, 15 procent till Finland och 4 procent till Paris. Den uthyrningsbara arean uppgår till 50 400 kvadratmeter huvudsakligen bestående lokaler för lager- och industriändamål.


Sagax vd David Mindus.

Mindus ordförande i Nyfosas valberedning

Bolag Nyfosas styrelse har utsett valberedning inför årsstämman 2022. David Mindus, vd för Sagax, som med drygt 12 procent är största ägare i Nyfosa, tar hand om ordförandeklubban.


Sagax vd David Mindus.

Sagax utökar obligationslån

Bolag Sagax har under sitt EMTN program emitterat obligationer om 200 miljoner euro med förfall 2029. Obligationerna utgör del av obligationslån 2021/2029 som därmed uppgår till 500 miljoner euro.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ökar på i Nyfosa

Bolag Sagax fortsätter att fylla på i branschkollegan och stärker sin position som största ägare.


Sagax vd David Mindus.

Sagax köper för 625 miljoner kronor

Transaktioner Genomför fem transaktioner.


Sagax vd David Mindus.

Sagax säljer bostadsprojekt i Järfälla för 200 miljoner kronor

Transaktioner Mindus och Co säljer Veddesta 1:13 till Peab.


Sagax vd David Mindus.

Sagax höjer prognosen

Bolag Sagax beräknar nu att 2021 års förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser, kommer att uppgå till 2 750 miljoner kronor. Det innebär en höjning med 100 miljoner sedan Q1-rapporten.


David Mindus Sagax, Philip Isell Lind af Hagebys Adapteo och Johan Knausts K2A har haft bäst kursutveckling av de noterade fastighetsbolagen så här långt under året.

Fastighetsaktierna du borde ha ägt under första halvåret

Bolag De tre bästa sektorbolagen har stigit med 50–75 procent under det första halvåret, medan ett fåtal bolag har fått se sina kurser sjunka under årets sex första månader. Här är hela listan.


Sagax kursutveckling innebär att medarbetarna som tecknade optioner i incitamentsprogrammet för tre år sedan har gjort en bra affär.

Guldregnet: En miljon per anställd

Bolag Börsbolagets incitamentsprogram grundar sig på bolagets utveckling jämfört med andra fastighetsbolag.


Sagax vd David Mindus.

Sagax investerar 775 miljoner i åtta transaktioner

Transaktioner Sagax har genom åtta separata transaktioner förvärvat fem fastigheter i Finland, tre fastigheter i Paris, tre fastigheter i Nederländerna och en fastighet i Stockholm. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 775 miljoner kronor.


David Mindus, vd för Sagax, som äger stora aktieposter i både Nyfosa och Cibus.

"Vår uppgift är att tjäna så mycket pengar som möjligt, inte att få mycket makt"

Bolag Sagax går över tio procent i Nyfosa – och blir en av de största ägarna i Cibus. David Mindus ger sin syn på investeringarna.