Sagax, med vd David Mindus, höjer utdelningen till 2,00 kronor per aktie.

Stabil Q4-rapport från Sagax

Bolag Sagax höjer både hyresintäkter och förvaltningsresultatet med 19 procent i sin Q4-rapport. Utdelningen höjs till 2,00 kronor (1,80).


Sagax, med vd David Mindus köper i Frankrike och i Stockholm.

Sagax köper för 255 miljoner

Transaktioner Sagax har i fyra separata transaktioner köpt av sex fastigheter i Paris och en i Stockholm. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 255 miljoner kronor.


Kerstin Hessius och Nils Styf.

Hemsös ägare tillför eget kapital om en miljard kronor

Ekonomi/Finansiering Hemsö har i januari 2019 ökat det egna kapitalet om en miljard kronor genom aktieägartillskott från bolagets ägare Tredje AP-fonden och Sagax. Ägarandelarna i Hemsö har inte påverkats med anledning av det nya kapitalet.


Sagax, David Mindus som vd, investerar 200 miljoner kronor i nya fastighetsförvärv.

Sagax köper i tre länder

Transaktioner Sagax har genom fem separata transaktioner avtalat om förvärv av åtta fastigheter i Nederländerna, tre fastigheter i Paris samt en fastighet i Stockholm. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 200 miljoner kronor.


Sagax köper i Frankrike och Finland

Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av två fastigheter i Frankrike och en fastighet i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 176 miljoner kronor.


Sagax köper i Finland och Nederländerna

Transaktioner Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av fem fastigheter i Finland och en fastighet i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 261 miljoner kronor.


Sagax köper i Finland och Nederländerna

Transaktioner Sagax köper lagerlokaler i finländska Vanda och i nederländska Eindhoven.


Stabilt från Sagax

Bolag Sagax redovisar en stabil Q3-rapport. Prognosen för helårsresultatet lämnas oförändrad.


Sagax investerar brett

Transaktioner Förärvar åtta fastigheter i fyra separata transaktioner.


Därför blev Arnhult störst i Castellum

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Rutger Arnhult om hur det är att vara största ägare i konkurrenten Castellum: "Lite kul".


Sagax får investment grade av Moody's

Ekonomi/Finansiering Sagax har fått en investment grade rating från Moody´s Investors Service om Baa3 med stable outlook.


Sagax premiäremitterar på europeiska marknaden

Ekonomi/Finansiering Sagax emitterar sitt första obligationslån på den europeiska kapitalmarknaden – 500 miljoner euro med en fast räntekupong om 2,00 procent. Lånet löper till 17 januari 2024.


Sagax köper i Finland och Frankrike

Transaktioner Sagax har genom fyra separata transaktioner köpt två fastigheter i Finland och två i Frankrike. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 377 miljoner kronor.


Sagax tillförs 302 miljoner i snabb D-emission

Bolag Sagax genomförde efter börsens stängning i går en riktad nyemission av D-aktier genom en en så kallad accelererad book building-process. Kursen fastställdes till 31.50 kronor per aktie, en rabatt på 6,5 procent jämfört med onsdagens stängningskurs på 33,70.


Sagax investerar 400 miljoner i Bromma

Bygg/Arkitektur Sagax har beslutat att bebygga bolagets fastighet Stockholm Gjutmästaren 8, belägen i Ulvsunda industriområde i Bromma, med cirka 19 000 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor och garage.


De mår bäst i branschen

Lista Hur mår branschen egentligen? Fastighetssverige har kartlagt sjukfrånvaron i samtliga 53 bygg- och fastighetsbolag på small-, mid- och large cap-listorna i jakt på det bolag som mår bäst i branschen.


Sagax köper i Helsingfors för 116 miljoner

Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet i Vanda, nordväst om centrala Helsingfors och tio minuter från Helsingfors flygplats.


Sagax köper i Paris

Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet belägen 20 minuter söder om centrala Paris och 15 minuter från Orly flygplats. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 101 miljoner kronor.


Sagax köper i Nederländerna och Finland

Transaktioner Sagax har, i fyra separata transaktioner, köpt fyra fastigheter för sammanlagt 131 miljoner kronor. Tre av fastigheterna är belägna i Nederländerna och en fastighet är belägen i Finland.


Corien Wortmann-Kool och ABP har ökat väsentligt i Castellum.

De har mest makt i bolagen

Lista Hur stor del av Catena fick egentligen Kilenkrysset i samband med höstens miljardaffär? Vilket noterat bolag har familjen Kamprad klivit in i? Och hur påverkade Balders preff-inlösningar Erik Selins ägande i bolaget? Det och mycket mer visar Fastighetssveriges kartläggning av branschens mäktigaste ägare.