Image

Swedavia inleder försäljningsprocess

Transaktioner Swedavia inleder en försäljningsprocess om mer än 220 000 kvadratmeter logistik-, hangar- och kontorsverksamhet.
Publicerad den 23 April 2014

Swedavias strategi är att förädla mark och skapa utrymme för återinvesteringar med avsikt att stärka flygplatsområdenas kapacitet och konkurrenskraft. Därför inleds nu en försäljningsprocess av andelar i en portfölj med fastigheter vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Totalt omfattar fastigheterna mer än 220 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta inom främst logistik-, hangar- samt kontorsverksamhet.

Under 2012 och 2013 genomförde Swedavia förvärv av byggnader i anslutning till Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Därefter har Swedavia skapat en fastighetsstruktur i linje med flygplatsernas övergripande utveckling varför en försäljningsprocess av andelar i fastighetsbeståndet nu inleds.

- Fastigheterna vi nu sätter på marknaden är helt unika i och med deras placering vid Sveriges tre största internationella knutpunkter. Swedavia kommer naturligtvis vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen, samtidigt som vi också vill gå vidare med utvecklingen av flygplatsområdena för att fullgöra deras potential, säger Karl Wistrand, vice vd på Swedavia.

Totalt omfattar försäljningsprocessen andelar i fjorton fastigheter med mer än 220 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta inom främst logistik-, hangar- samt kontorsverksamhet. Hyresintäkter från uthyrningsverksamheten uppgår till drygt 300 miljoner kronor per år. Bland fastigheterna återfinns Tekniska basen, Sverigehuset och Flight Academy vid Stockholm Arlanda Airport samt Cargo Nord & Syd samt Hangar vid Göteborg Landvetter Airport.

Rådgivare i samband med processen är DTZ.

Sedan tidigare pågår även en försäljningsprocess avseende en hotellfastighet vid Stockholm Arlanda Airport. Även denna försäljning avser att realisera värden för återinvesteringar i Swedavias flygplatser enligt den fastställda strategiska inriktningen, vilken inkluderar ytterligare fastighetsutveckling där nästa naturliga steg är kontorsfastigheten Sky City Office One vid Stockholm Arlanda Airport.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY