Image

Regionala skillnader förstärks

Sverige Enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer har en avmattning på fastighetsmarknaden börjat märkas nu under våren.
Publicerad den 31 Juli 2013
Tomas Ernhagen. Bild: Fastighetsägarna
Tomas Ernhagen.

Låga räntor tillsammans med stabila vakanser och hyror har under de senaste åren hållit uppe lönsamheten i de svenska fastighetsföretagen. Under våren har dock tecken på en avmattning börjat synas. Den är tydligast i Malmöregionen där fastighetsbranschen tyngs av den svaga danska ekonomin. Göteborgs- och Stockholmsregionerna är visserligen fortsatt stabila, men det tar längre tid att hyra ut lokaler och hyreshöjningarna är relativt små. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

– Fastighetskonjunkturen är fortfarande god och risken för en kraftig försvagning är liten. De flesta fastighetsägare i vår barometer har en positiv syn på utvecklingen framöver. En majoritet av dem planerar för större köp under det kommande året. Däremot är det uppenbart att de regionala skillnaderna har förstärkts under våren, säger Tomas Ernhagen som är chefekonom hos Fastighetsägarna Sverige.

I Malmöregionen uppger 33 procent av fastighetsägarna att kontorsvakanserna har ökat under det senaste halvåret. Motsvarande andelar i Göteborg och Stockholm är 14 respektive 13 procent. Endast 13 procent av Malmös fastighetsägare uppger att kontorshyrorna har ökat under det senaste halvåret. Motsvarande andelar i Göteborgs- och Stockholmsregionen är 57 respektive 40 procent. Men även på dessa marknader har utvecklingen dämpats något under våren. Fastighetsägare uppger att det tar längre tid att hyra ut lokaler och att de höjningar som kommer till stånd är relativt små.

– De regionala skillnaderna förväntas förstärkas framöver. Exempelvis räknar 25 procent av fastighetsägarna i Malmö med att kontorsvakanserna kommer att öka under det kommande året. I Göteborg och Stockholm har endast fem procent av motsvarande uppfattning, säger Tomas Ernhagen.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Största försäljningarna i offentlig sektor

Lista Under nuvarande mandatperiod har offentlig sektor sålt fastigheter för cirka 48 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt fem procent av den totala transaktionsvolymen. Här presenterar Fastighetssverige en lista på de 15 största affärerna som gjorts under 2021 och hittills under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige