Image
Stefan Attefall.

Stefan Attefall: Där kommer corona slå hårdast i fastighetsbranschen

Bostäder "Det är en mycket mörk period just nu"
Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall befarar att coronakrisen kommer att ge återverkningar och negativa effekter på ekonomin under en lång tid framöver. Under Fastighetsmarknadsdagen i Jönköping berättade han mer om hur bostadsmarknaden kommer påverkas och vilka tänkbara svar som politiken skulle kunna leverera i de komplexa bostadsfrågorna.


Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County
Stefan Attefall deltar på Fastighetsmarknadsdagen Jönköping den 2 april i ett samtal med moderatorn Erik Blix om läget på bostadsmarknaden och det parlamentariska läget.

Jönköping: Attefall om bostadsmarknaden och det politiska läget

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall kommer till Fastighetsmarknadsdagen Jönköping den 2 april. Missa inte din plats, anmäl dig via länk i artikeln.


Hyreskommissionen, under ledning av Stefan Attefall presenterar nu 23 förslag för att utveckla hyresrätten.

23 förslag för att utveckla hyresrätten

Bostäder Nu har Hyreskommissionen, under ledning av förre bostadsministern Stefan Attefall, kommit med sin slutrapport.
– Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas, säger Attefall.


"Någon måste vara i skuld om man ska bygga bostäder"

Bostäder | PLAY Med fem månader kvar till valet berättar Stefan Attefall hur han ser på den bostadspolitiska debatten som förs i dag.


Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County

Valår 2018: Attefall om de viktigaste frågorna för branschen

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping Om drygt ett halvår är det riksdagsval i Sverige. Vilka är de viktigaste frågorna för branschen? Och hur ska bostads- och byggfrågorna komma högre upp på toppolitikernas agendor? Om detta hör du Stefan Attefall, före detta bostadsminister i Alliansregeringen, intervjuas på Branschens mötesplats i Jönköping den 19 april.


Attefall till Northern Horizon-fonds investeringskommitté

Bolag Förre bostadsministern Stefan Attefall tar plats i investeringskommittén för Northern Horizons vårdboendefond.


Lokalmarknadsdagen
Stefan Attefall och Lennart Weiss kommer till Lokalmarknadsdagen i Göteborg den 16 januari.

Hur kan branschen påverka politiken?

Lokalmarknadsdagen Vår När Lokalmarknadsdagen hålls i Göteborg i januari är det åtta månader kvar till valet. Den förre bostadsministern Stefan Attefall och Veidekkes S-märkte Lennart Weiss kommer till seminariet för att diskutera bostadspolitik och branschens möjligheter att påverka politiken.


Sveriges bostadspolitik – sämst i klassen

Sverige Länge var Sverige världsledande på social bostadspolitik – men nu är Sverige ”sämst i klassen”, enligt Veidekke, som släpper en ny rapport där tolv likvärdiga länder jämförs.


"Fungerar som ett vaccin mot grundläggande felaktigheter"

Bostäder Lennart Weiss om den nya debattsidan, samarbetet med Stefan Attefall och det långsiktiga målet med bostadsdebatten: "Det är gulligt på något sätt".


Attefall och Weiss bakom ny debattsajt

Bostäder Den nya sajten bostadspolitik.se backas upp ekonomiskt av Veidekke men drivs i övrigt av en självständig redaktion med bland annat före detta bostadsminister Stefan Attefall och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.


”Fyra åtgärder som kan lösa bostadskrisen”

Sverige Lennart Weiss och Stefan Attefall har nu släppt sin rapport om hur man kan lösa bostadskrisen.
Duon pekar ut fyra punkter som kan bidra till att lösa krisen.


Stefan Attefall.

Så vill Attefall förändra bostadspolitiken

Mipim Den förre bostadsministern Stefan Attefall presenterade på Mipim sina förslag för en ny social bostadspolitik.


Attefall rådgivare till Heimstaden

Bolag Heimstaden och den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har ingått ett samarbetsavtal för att stärka Heimstadens ledning med strategisk rådgivning i samband med Heimstadens expansiva tillväxtstrategi i Sverige.


Stefan Attefall.

Attefall blir strategisk rådgivare

Bolag Den förre kristdemokratiske bostadsministern Stefan Attefall blir strategisk rådgivare åt ett av de stora byggbolagen.


Attefall ordförande i kommunalt bolag

Bolag Den förre bostadsministern Stefan Attefall (KD) har utsetts till ordförande i ett kommunalt bostadsbolag.


Björn Anderson blir generaldirektör för SFV

Karriär Regeringen har utsett Björn Anderson till ny generaldirektör för Statens fastighetsverk. Han har varit tillförordnad vd sedan 1 mars 2013.


Nordens största solcellsfasad invigd

Bygg/Arkitektur I går invigde bostadsminister Stefan Attefall Uppsalahems kvarter Frodeparken i Uppsala, fastigheten med Nordens största fasad med integrerade solceller.


Samordnade bullerregler ska underlätta för bostadsbyggande

Bygg/Arkitektur Regeringen föreslår ändringar i regelverket för att förbättra samordningen av prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen. Målet är att underlätta för planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.


Regeringen föreslår förenklingar i planprocessen

Sverige Plan- och bygglagen ska ändras så att det blir lättare för en kommun att ta fram en detaljplan. En detaljplan ska heller inte krävas lika ofta som i dag och kommunen ska inte kunna ställa strängare krav på byggnaders tekniska egenskaper än vad som följer av Boverkets byggregler. Det är några av förslagen i remissen ”En enklare planprocess” som regeringen nu beslutat att överlämna till Lagrådet.


Klart för ”Attefallshus” till sommaren

Bostäder Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det är innebörden i remissen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” som regeringen nu beslutat att överlämna till Lagrådet.