Image

”Fyra åtgärder som kan lösa bostadskrisen”

Sverige Lennart Weiss och Stefan Attefall har nu släppt sin rapport om hur man kan lösa bostadskrisen. Duon pekar ut fyra punkter som kan bidra till att lösa krisen.
Publicerad den 4 Juli 2016
Lennart Weiss. Lennart Weiss. Stefan Attefall. Bild: Veidekke.
Stefan Attefall.

I Veidekkes rapport ”Så löser vi bostadskrisen – strategier för en fungerande bostadsmarknad” pekar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Stefan Attefall, före detta bostadsminister och strategisk rådgivare för Veidekke ut fyra åtgärder som kan bidra till att lösa krisen:

1. Startlån för förstagångsköpare
Förslaget innebär ett statligt stöd till den egna kapitalinsatsen i form av ett statligt topplån. Startlånen ska kunna sökas av alla hushåll som är förstagångsköpare på marknaden.
Startlånet får maximalt uppgå till 25 procent av köpeskillingen, dock högst 300 000 kr. Lånet tillsammans med bottenlånet i bank får maximalt uppgå till 95 procent. Startlånet förutsätter således ett visst eget sparande samt att bottenlån beviljas i bank efter sedvanlig kreditprövning.
Ett svenskt system med startlån kan liknas vid det redan etablerade studielånet som ger alla tillträde till högre utbildning, oavsett föräldrarnas ekonomiska status.

2. BFU – subventionerat bosparande för unga
En ny form av långsiktigt sparande för bostadsändamål bör införas. Sparandet ska kunna ske i bank eller annat låneinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Sparandet ska kunna ske från 18 till 35 år, men bör också möjliggöra för föräldrar att öppna bosparkonto tidigare.
Sparbeloppet ska vara avdragsgillt med upp till ett halvt inkomstbasbelopp per år. Avdraget ska uppgå till 20 procent av sparandet, dvs. den som sparar 1 000 kr får 200 kr tillbaka i skatteavdrag. Avkastningen på bosparandet ska vara skattefritt.
Med en kombination av subventionerat bosparande och startlån kommer svenska ungdomar att kunna möta bostadsmarkna¬den med ekonomiska resurser som vidgar deras valfrihet. En ny sparkultur kommer också per automatik att bidra till en sund amorteringskultur.

3. Landsbygdslån – möjligt att bygga och bo, i hela Sverige
Ett statligt system för topplån till boende i glesbygd och på landsbygd bör införas för att göra det möjligt att uppföra eller köpa ett hus med äganderätt. Efter norsk modell ska det vara möjligt att köpa eller uppföra ett hus även om totalkostnaden överstiger det momentana marknadsvärdet, bara hushållet kan visa att man har tillräckliga löpande inkomster.
Landsbygdslån ska kunna beviljas om banken är beredd att belåna fastigheten till minst 50 procent och hushållet kan tillföra minst 20 procent i eget kapital. Mellanskillnaden kan ges som ett statligt landsbygdslån.

4. Tillfälligt omställningsstöd, till stöd för arbetsmarknaden och hushåll med övergångsbehov
En fungerande bostadsmarknad definieras av förmågan att möta de behov som finns i samhället, t.ex. stötta människors behov vid förändrade livsvillkor och att möta arbetsmarknadens behov av snabbt grip¬bara bostäder. Nyproducerade hyresrätter spelar i det sammanhanget en viktig roll men har nackdelen att de är dyrare än motsvarade ägda bostäder. Därför föreslås att en ny form av omställningsstöd etableras.
Omställningsstödet bör utformas som ett tidsbegränsat bostadsstöd på maximalt 12 månader. Fullt stöd under de första sex månaderna. Från sjunde månaden trappas det successivt ned. Det betyder att hushållet med kort varsel kan efterfråga en förhållandevis dyr, nyproducerad bostad med förstahandskontrakt men att hushållet därefter behöver planera för sitt långsiktiga boende i en boendeform man har råd med. Barntillägget i bostadsbidraget bör också förstärkas av fördelningspolitiska skäl.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så högt belånade är fastighetsbjässarna

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på branschens högst belånade bolag efter årets andra kvartal.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY