Image
Siv Malmgren.

John Mattson etablerat i fyra kommuner

Bolag På ett år har John Mattson via förvärv etablerat sig i ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen och finns nu, utöver Lidingö, även i Sollentuna, Stockholm och Nacka.


Siv Malmgren.

John Mattson premiärköper i Nacka

Transaktioner John Mattson har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Sicklaön 37:46 i Nacka. Förvärvet är John Mattsons första i Nacka kommun.


Siv Malmgren.

John Mattson når tillväxtmålen med råge

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat per aktie ökade med 46 procent och substansvärdet per aktie med 16 procent.


Siv Malmgren.

John Mattson: Stark förbättring av förvaltningsresultatet

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat per aktie ökade med 66 procent, vilket förklaras dels av ett förbättrat driftnetto genom nybyggnation och förvärv, dels av att perioden inte belastats med börsnoteringskostnader.


Siv Malmgren.

"Behövs inte fler utredningar utan fler beslut"

Bolag Sedan coronapandemin bröt ut har bostadsfastigheter, tillsammans med samhällsfastigheter, varit den tryggaste hamnen för fastighetsinvesteringar i Sverige. Under seminariet Fastighetskvinnan berättade John Mattsons vd Siv Malmgren om vilka åtgärder hon efterfrågar från politikens håll för en bättre fungerande bostadsmarknad och hur de olika upplåtelseformerna borde utvecklas för att bredda hyresrättens erbjudande.


Fastighetskvinnan
Sex börs-vd:ar som kommer till seminariet Fastighetskvinnan den 14 oktober: Annica Ånäs, Biljana Pehrsson, Eva Landén, Ulrika Hallengren, Siv Malmgren och Carola Lavén.

Fastighetskvinnan: Sex börs-vd:ar om coronaläget och framtiden

Fastighetskvinnan Seminariet Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel den 14 oktober – inspiration blandas med marknadsuppdateringar från branschens ledande personligheter.
Samtliga sex kvinnliga börs-vd:ar från fastighetsbranschen kommer att finnas på plats.
Fram till och med måndag kan du anmäla fyra personer från ditt företag och betala för tre.


Siv Malmgren.

John Mattson: Tillväxt utanför Lidingö

Bolag John Mattsons hyresintäkter ökar med elva procent under H1. Förvaltningsresultatet mer än fördubblas, bland annat för att förra året belastades av börsnoteringskostnader.


Siv Malmgren.

John Mattson förvärvar tomträtter i Slakthusområdet

Transaktioner John Mattson Fastighetsföretagen har tecknat avtal om att tillsammans med samarbetspartnern Laterre förvärva tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad. Tillträde sker under juli 2020.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

John Mattson: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattson ökar förvaltningsresultat kraftigt, till följd av förbättrat driftnetto och av att jämförelsekvartalet belastades med noteringskostnader.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Så ska John Mattson bygga på historiskt 2019

Bolag John Mattsons vd och CFO berättar om varför 2019 blev ett historiskt år för bolaget och hur man ska öka tillväxten ytterligare under 2020.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

John Mattson: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat för helåret uppgick till 64,9 miljoner kronor (23,7), motsvarande 1,93 kronor per aktie (0,74).


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Efter Sollentuna-förvärvet – där vill John Mattson växa

Bolag Med senaste förvärvet i Sollentuna går John Mattson för första gången på många år utanför Lidingö för att säkra ett bestånd. För Fastighetssverige berättar vd:n Siv Malmgren mer om bolagets expansiva planer framöver.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

John Mattson storköper i Sollentuna

Transaktioner John Mattson har tecknat avtal om att förvärva 541 lägenheter i områdena Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun. Förvärvspriset uppgår till 765 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 40 miljoner kronor. Säljare är Sollentuna Stadshus AB.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Större John Mattson dubblar förvaltningsresultatet

Bolag Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen ökar John Mattsons resultat.


John Mattson, med Siv Malmgren som vd, har nu noterats på Stockholmsbörsen.

John Mattson: Drygt tio procent upp i börsöppningen

Bolag John Mattson Fastighetsföretagen noterades på onsdagsmorgonen på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista. Ett par minuter efter öppning handlades aktien för runt 100 kronor, tio kronor upp jämfört med teckningskursen på 90 kronor.


John Mattson, med Siv Malmgren som vd, noteras den 5 juni.

John Mattson till börsen: Första handelsdag 5 juni

Bolag Nu går John Mattson Fastighetsföretagen AB till börsen. Värdet på bolaget har satts till 3 030 miljoner kronor. Inga nya aktier emitteras i samband med noteringen. Erbjudandet omfattar 49,5 procent av aktierna i bolaget.


John Mattson, med Siv Malmgren som vd, siktar på börsen.

På väg mot börsen

Bolag John Mattson Fastighetsföretagen AB har initierat en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.


Ny ekonomichef på John Mattson

Karriär John Mattson har rekryterat Maria Sidén som ekonomi- och finanschef.


Två delar på förebildspriset

Event Två personer delar på utmärkelsen Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen.


John Mattson hyr ut på Lidingö

Uthyrning John Mattson hyr ut till friskvårdskedjan Sportlife och hälsocentret Naturligtvis i Larsberg centrum på Lidingö.