Image
Siv Malmgren.
Siv Malmgren. Bild: John Mattson.

John Mattson når tillväxtmålen med råge

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat per aktie ökade med 46 procent och substansvärdet per aktie med 16 procent.
Publicerad den 24 Februari 2021

John Mattson har därmed uppnått de finansiella målen om en årlig tillväxt av substansvärde och förvaltningsresultat per aktie med minst tio procent. Fastighetsvärdet ökade med 1,6 miljarder kronor och uppgick vid utgången av 2020 till åtta miljarder kronor. Målet är att koncernens fastighetsvärde vid utgången av 2023 ska uppgå till minst tio miljarder kronor.

Bas- och totaluppgraderingarna av 1950-och 60-talslägenheterna på Lidingö har genomförts enligt plan. Under året har 150 lägenheter totaluppgraderats.

– Det glädjer mig att vi har nått våra finansiella mål och överträffat målet om att totaluppgradera minst 130 lägenheter under 2020. Under året har John Mattson växt utanför Lidingö och är nu etablerade i såväl Stockholm stad som Sollentuna kommun och vår avsikt är att fortsätta växa i Stockholmsregionen, kommenterar Siv Malmgren, avgående vd för John Mattson.

Helårssiffrorna:
• Hyresintäkterna uppgick till 294,0 Mkr (253,0), en ökning med 16 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 94,7 Mkr (64,9), motsvarande 2,81 kr per aktie (1,93).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 94,1 Mkr (65,9), vilket är i nivå med förvaltningsresultatet.
• Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 517,7 Mkr (165,6), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -4,3 Mkr (4,6).
• Årets resultat efter skatt uppgick till 478,8 Mkr (178,8), motsvarande 14,22 kr per aktie (5,31).
• Fastighetsvärdet uppgick till 7 958 Mkr (6 365).
• Investeringarna uppgick till 1 075,0 Mkr (160,1), varav 857,7 Mkr (0,0) avsåg förvärv av fastigheter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun och tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad.
• Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kr (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY