Image
Siv Malmgren.
Siv Malmgren. Bild: John Mattson.

John Mattson etablerat i fyra kommuner

Bolag På ett år har John Mattson via förvärv etablerat sig i ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen och finns nu, utöver Lidingö, även i Sollentuna, Stockholm och Nacka.
Publicerad den 6 Maj 2021

– Vi ser fram emot att utveckla samarbeten och fortsätta växa i dessa kommuner och i regionen i övrigt. Ambitionen är ytterligare förvärv av både nybyggda och äldre bostadsfastigheter samt av byggrätter i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

Under det första kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 19 procent, justerat för engångskostnad som belastade centraladministrationen. Substansvärdet per aktie har under de senaste tolv månaderna ökat med drygt 21 procent, en utveckling överstigande John Mattsons genomsnittliga årliga mål om minst 10 procent substansvärdestillväxt per aktie.

Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 miljarder kronor, en ökning under perioden med 0,2 miljarder kronor. Ökningen beror främst på förändrade avkastningskrav på en fortsatt stabil hyresrättsmarknad, samt på genomförda projekt. Under första kvartalet totaluppgraderades 36 lägenheter och basuppgraderades 26 lägenheter.

Januari – mars 2021
Hyresintäkterna uppgick till 80,4 Mkr (65,2), en ökning med 23 procent.
Förvaltningsresultatet uppgick till 15,8 Mkr (18,4), motsvarande 0,47 kr per aktie (0,55). Justerat för kostnadsförd avsättning hänförligt till vd:s framtida pension, ökade tillväxten i förvaltningsresultatet med 19 procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 23,5 Mkr (18,7).
Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 197,4 Mkr (6,0), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 16,8 Mkr (-12,3).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 181,0 Mkr (7,7), motsvarande 5,38 kr per aktie (0,23).
Fastighetsvärdet uppgick till 8 189 Mkr (6 424).
Investeringarna uppgick till 34,2 Mkr (53,0).

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett politiskt magplask utan dess like"

Bostäder Lennart Weiss kommenterar regeringskrisen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY