Image

Från fastighetsskötare till fastighetstopp

Bolag Johan Karlsson hamnade i fastighetsbranschen av en slump – nu driver östgöten en offensiv satsning i Slättö Förvaltning och berättar om värdet av Per Berggrens inträde, fjolårets rekordaffär och relationen med Magnolia.


Här är Per Berggrens nya uppdrag

Karriär Efter att ha lämnat posten som vd för Hemsö – nu har Per Berggren gjort klart med ett nytt uppdrag.


Slättö köper för fem miljarder av Magnolia

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat ramavtal med Slättö. Samarbetet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst fem miljarder, vilket succesivt kan komma att öka till 14 miljarder kronor. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen. 


Lansa gör sitt första förvärv

Transaktioner Lansa Fastigheter, lett av Sveareals förre vd Claes Malmkvist, har nu gjort sitt första förvärv – 720 lägenheter.


Ny vd för Kärnhem

Bolag Den 1 september tillträdde Malin Svensson tjänsten som ny vd för Kärnhem.


Byggpartner bygger bostäder i Ludvika

Bostäder Byggpartner har fått i uppdrag att bygga 46 moderna lägenheter mitt i centrala Ludvika.
- Våra processer, kompetenser och medarbetare gör att vi kan utmana och vinna mot de stora riksbyggarna, säger Byggpartners arbetschef, Johan Karlsson.


Slättö får AIFM-tillstånd

Bolag Slättö Förvaltning har fått tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder med fastighetsfondstrategier.


Ny produktions- och utvecklingschef på Slättö

Bolag Slättö har rekryterat Jens Lackmann till tjänsten som ny produktions- och utvecklingschef. Han kommer närmast från tjänsten som vd för Strabag Projektutveckling.


NCC bygger 50 bostäder i Linköping

Bostäder NCC bygger 50 lägenheter för Kärnhem i Övre Vasastaden, det gamla fabriksområdet som på sikt kommer att rymma över 2 000 nya bostäder.


Elfstadius blir chef för Hebas fastighetsutveckling

Karriär Helena Elfstadius har rekryterats som chef för Hebas fastighetsutveckling. Heba har även anställt Johan Karlsson som projektledare.


Hyresrättsfonden och Slättö bygger i Umeå

Bygg/Arkitektur Sjörået Hyresrätter AB – ägt av Hyresrättsfonden 3 och Slättö förvaltning – uppför 110 hyresrättslägenheter i Tomtebo, Umeå. Peab har bygguppdraget, värt 116 miljoner kronor.


Slättö och Hyresrättsfonden köper projekt i Karlstad

Transaktioner Slättö och Hyresrättsfonden 3 har tecknat en avsiktsförklaring med SPG Bostad om förvärv av projektet Galeasen med 167 hyresrätter på Bryggudden i Karlstad.


Peab säljer i Umeå

Transaktioner Slättö och Hyresrättsfonden 3 tecknar en avsiktsförklaring med Peab Bostad AB om förvärv av projektet Sjörået 1 i Umeå.
Projektet består av 110 hyresrätter som ska levereras under 2015 och omsluter totalt drygt 8 700 kvadratmeter BTA.


Hyresrättsfonden bygger 54 lägenheter i Kungsängen.

Hyresrättsfonden bygger i Kungsängen

Bygg/Arkitektur Hyresrättsfonden har genomfört en första lyckad emission av preferensaktier och byggstartar som första projekt 54 lägenheter i Kungsängen.


Eklandia rekryterar två medarbetare

Karriär Mirja Primo och Johan Karlsson har rekryterats till Eklandia.