Image

Fastpartner säljer för 850 miljoner kronor

Transaktioner Fastpartner säljer två fastigheter för 850 miljoner kronor och bildar tillsammans med Slättö ett joint venture för utveckling av cirka 900 bostäder i Stockholm.
Publicerad den 13 Mars 2017
Sven-Olof Johansson. Bild: Jenny Hallengren
Sven-Olof Johansson.

Fastpartner har framgångsrikt drivit detaljplanearbete omfattande fastigheterna Stockholm Gustav 1 respektive Stockholm Gunhild 5 och ser nära förestående möjlighet att utveckla cirka 900 bostäder på fastigheterna. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft vid halvårsskiftet 2017.

Nu har Fastpartner bildat ett gemensamägt bolag med Slättö, i vilket Fastpartner äger 30 procent av aktierna. Det gemensamma bolaget avser att utveckla de kommande byggrätterna till bostäder. Styrelsen för det gemensamma bolaget kommer att bestå av Sven-Olof Johansson (ordförande) samt Georg Ehrnrooth och Johan Karlsson från Slättö.

Fastpartner överlåter fastigheterna Stockholm Gustav 1 respektive Stockholm Gunhild 5 till det gemensamägda bolaget mot ett underliggande fastighetsvärde om 50 miljoner kronor med en tilläggsköpeskilling om 800 miljoner kronor vid lagakraftvunnen detaljplan. Den initiala köpeskillingen överstiger Fastpartners bokförda värde på fastigheterna med cirka 440 miljoner kronor.

Fastpartner och Slättö har en gemensam ambition att omvandla det tidigare industriområdet i Bromsten till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Projektet kommer att skapa hållbara och attraktiva bostäder, där närheten till Spånga station tillsammans med arkitektur i samklang med den närliggande Bällstaån ger unika kvalitéer.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Slättö och övriga parter. Slättö har stor kompetens och tillsammans kommer vi utveckla en ny stadsdel, säger Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

– Vi ser förtroendet och möjligheten till samarbete med Fastpartner som värdefullt för Slättös fortsatta utveckling. Vi hoppas även att detta kan vara starten på ett fortsatt partnerskap över tid, kommenterar Johan Karlsson, grundare av Slättö.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY