Image
Sebastian Schönström och Rebecka Eidenert.
Sebastian Schönström och Rebecka Eidenert. Bild: Ride Group och SBS Norden

Ride bygger 1 043 studentbostäder i Stockholm åt SBS

Bygg/Arkitektur SBS har nu beviljats finansiering för hela projektet där 1 043 studentlägenheter ska byggas i Spånga och därmed uppfyllt villkoret i avtalet med Ride Group.
Publicerad den 18 Mars 2022

Den 22 februari 2022 offentliggjorde Studentbostäder i Norden att de, genom dotterbolag, har tecknat entreprenadavtal om nybyggnation av 1 043 studentbostäder i Spånga. Avtalet var villkorat av att SBS skulle erhålla finansiering av projektet, vilket nu är uppfyllt.

De nya husen planeras att byggas i etapper och vara färdigställda till hösterminen 2023 samt 2024. SBS har nu beviljats finansiering för hela projektet och därmed uppfyllt villkoret i avtalet med Ride Group AB.

Fastigheterna Ferdinand 14 och 15, ligger vid Bromstensvägen/Nekvägen i centrala Spånga. Byggnationen omfattar i sin helhet cirka 20 400 kvadratmeter BOA och cirka 600 kvadratmeter BIA (gemensamhetslokaler). Bostäderna kommer att ha en snittstorlek om cirka 20 kvadratmeter.
– Vi är stolta över att få vara en del av detta nyproduktionsprojekt. Projektet visar vår förmåga och kommer bli ett lyft för Bromstensstaden och flera generationer av studenter då vi nu tillsammans med SBS utvecklar ett nytt campus. Därtill fördjupar vi vårt redan existerande samarbete genom att samverka kring hållbarhetsarbete, säger Sebastian Schönström, vd för Ride Group.

Ansökan om investeringsstöd samt energibonus har inlämnats till Boverket innan årsskiftet och byggnaderna ska certifieras enligt Green Building.
– Vi är verkligen glada över att kunna förverkliga detta unika projekt med över 1 000 nya studentbostäder i Stockholm och detta inom 2,5 år. När projektet står färdigt kommer det generera hyresintäkter om 56 miljoner per år. Det här projektet avspeglar vår affärsplan genom att bolaget växer ytterligare i Stockholm där studentbostadsbristen är som störst, samtidigt som vi stärker vår position att bli Nordens ledande studentbostadsbolag, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Ride avser halvera byggtiden för fastigheternas uppförande. Den förkortade byggtiden uppnås genom att flytta kritiska byggmoment från byggarbetsplats till robotiserad fabrik. Varje moment industrialiseras och rationaliseras. När mark- och grundläggning påbörjas på byggarbetsplats pågår lägenhetsproduktionen för fullt i fabrik. Konceptet halverar byggtiden jämfört mot traditionellt byggande, minskar störningar, materialåtgång, arbetsskador och ger snabbare intäktsflöden.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige