Image
Nytt centralt landmärke i Jakobsberg.
Nytt centralt landmärke i Jakobsberg. Bild: Peter Bartholdsson

Nytt centralt landmärke i Jakobsberg

Bygg/Arkitektur Jakobsberg växer och får ett tillskott med drygt hundrafemtio nya hyresrätter nära centrum.
Publicerad den 11 September 2019

Sju nya bostadshus står under hösten 2019 färdiga vid det stationsnära Nybergstorg. Byggnaderna ersätter en tidigare parkeringsplats och är en viktig pusselbit i Järfälla kommuns mål att förtäta centrum med bostäder. Ett stort antal tillförda lägenheter inryms här i en levande och unik gestaltning vilket stärker området som en aktiv och igenkännbar del av kommunen.
– Målet har varit att komplettera den befintliga bebyggelsen med en arkitektur som både erbjuder fina bostäder och en bättre utemiljö för alla i området. säger Tomas Fälth, ansvarig arkitekt på Kontur arkitektkontor. Den schackmönstrade fönstersättningen tillsammans med reliefen i fasaden gör husen unika och bidrar till att lyfta arkitekturen i området. Med de veckade taken och husens färgsättning blir karaktären ännu starkare, och avläsbar även på längre håll.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY