Image
Johan Knaust, vd K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A tror sig kunna uppnå byggstartsmål

Bolag K2A har ökat antalet förvaltade bostäder med 18 procent på ett år och ser positivt på att, i linje med sitt mål, byggstarta cirka 500 bostäder per år 2019-2020.
Publicerad den 23 Oktober 2019

Juli - september 2019
• Hyresintäkterna ökade till 37,0 Mkr (27,9)
• Driftsöverskottet uppgick till 25,9 Mkr (21,1)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 7,2 Mkr (4,9)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 11,3 Mkr (7,8)
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,3) och resultat per stamaktie uppgick till 0,57 kr (0,40)

Januari - september 2019
• Periodens hyresintäkter ökade till 107,1 Mkr (82,6)
• Driftsöverskottet uppgick till 70,8 Mkr (56,5)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 11,9 Mkr (16,9)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 106,6 Mkr (80,3)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 85,1 Mkr (87,3) och resultat per stamaktie [1] uppgick till 4,57 kr (6,06)
• Under perioden har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier.
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 086 (1 771)

– Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2 086 jämfört med 1 771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning om 18 procent. Hyresintäkterna ökade under perioden januari - september med 30 procent till 107,1 Mkr och driftsöverskottet ökade med 25 procent till 70,8 Mkr jämfört med motsvarande period 2018. Vi har hållit ett högt tempo avseende nya fastighetsförvärv under det tredje kvartalet i år och vi ser positivt på möjligheterna att, i linje med vårt mål, byggstarta cirka 500 bostäder per år under 2019-2020, säger Johan Knaust, vd för K2A.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY