Image

Optimal i samarbete med Lindbäcks i Sollentuna

Handel Lindbäcks har tecknat ett exklusivt uthyrningsavtal med Optimal för att finna hyresgäster till gaturummet i Dagsmejan, Sollentuna.
Publicerad den 16 September 2016

Runt om i Edsberg planeras det för över 600 nya bostäder, varav Dagsmejan står för 203 stycken. Mot bakgrund av detta, önskar Lindbäcks ta ett övergripande ansvar för att skapa intressanta gaturum för dem som kommer att bo, verka och vistas i området. Med sex lokaler i gatuplan har fastigheten Dagsmejan, i korsningen

Hovslagarevägen/Frestavägen, väldigt goda förutsättningar för att kunna locka aktörer som kan erbjuda handel och service i närmiljön.

- Ett levande gaturum ökar intresset för projektet och området i stort. Vi hoppas kunna locka spännande hyresgäster med nybyggda lokaler i ett attraktivt läge. Projektets läge är mycket intressant, dels med den utveckling som planeras i Edsberg liksom den kommande utbyggnaden av Väsjön, säger Johan Lundell, projektutvecklare på Lindbäcks.

- Att bygga nya stadsdelar är så mycket mer än bara attraktiva bostäder. På Optimal arbetar vi med utveckling av gaturummet och vi ser fram emot att arbeta tätt ihop med Lindbäcks för att ytterligare höja boendenyttan och skapa spännande levande stadsdelar säger Kenneth Christensen, vd på Optimal.

Ämnen

Optimal på Branschguiden

När fastighetsutveckling kräver passion.
Optimal utvecklar och förädlar handelsplatser. Vi startade 2008 och är ett ungt företag med kreativa idéer som vågar tänka i nya banor. Samtidigt så har våra medarbetare lång erfarenhet av förvaltning, utveckling och uthyrning inom fastighetsbranschen vilket medför att vi har en trygg kunskapsgrund att stå på. Lägg till vårt passionerade förhållningssätt mot att utveckla framgångsrika handelsplatser så förstår du vår företagsfilosofi.

Läs mer om Optimal på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY