Stendörren öppnar tredje Point-hus

Bolag Stendörren lanserar sitt tredje Point-hus, den här gången innefattas ett område om tre fastigheter i Farsta.


Stockholms centralstation.

Kontoren på Centralstationen fullt uthyrda

Uthyrning Kontoren på Stockholms Centralstation är nu fullt uthyrda då Jernhusen tecknat avtal med det svenska tech-bolaget Zound Industries. Bolaget flyttar in på ytterligare 1 640 kvadratmeter och tar med detta upp totalt 3 640 kvadratmeter på stationen för sina cirka 200 medarbetare.


Norrmalmstorg, Kungsportsplatsen och Västra hamnen är några av de områden som drabbas hårdast av skattehöjningen.

Där slår nya fastighetsskatten hårdast

Sverige Med höjningar på närmare 1 000 kronor per kvadratmeter slår den nya fastighetsskatten både brett och hårt mot branschen. Här är områdena som drabbas allra värst.

Fastighetsskatten höjs kraftigt 2019

Ekonomi/Finansiering Skatteverkets riktvärden för fastighetstaxeringen 2019 är nu offentliga och kraftiga höjningar av taxeringsvärdena och fastighetsskatten kan konstateras, särskilt i Stockholm, Göteborg och Malmö.


NCC investerar 2,5 miljarder i Brommaprojekt

Transaktioner NCC köper en fastighet intill Bromma Blocks av Ica Fastigheter med cirka 50 000 kvadratmeter byggrätt för kontor, handel och hotell. NCC har också tecknat 15-åriga hyresavtal om cirka 20 000 kvadratmeter.


MVB bygger ännu en skola i Stockholmsregionen

Bygg/Arkitektur MVB bygger Nya Åbyskolan i Västerhaninge. Projektet väntas vara klart för inflyttning för cirka 700 elever till höstterminen 2020.


Storbygget i Stockholm försenas: "Krångligt"

Bostäder Planerna för den nya stadsdelen med 1 900 bostäder, förskola och kontor i Stockholm skjuts upp ett år. För Fastighetssverige berättar planeringschefen vad som ligger bakom förseningen.


HSB byggstartar i Kungsängen

Bygg/Arkitektur HSB bygger 76 nya lägenheter i BRF Kungsvyn i Kungsängen.


NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin AB inleder samarbete

Bolag NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin påbörjar samarbetet för att börja bygga över 450 lägenheter i Stockholm.


Fastighetsägarna: Hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 procent under 2019

Stockholm Svensk ekonomi förväntas växa i relativt god takt även under 2019 med stigande inflation och räntor som följd. Detta behöver avspeglas i de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån för att ge hyresrätten förutsättningar att utvecklas som en attraktiv boendeform. Mot den bakgrunden yrkar Fastighetsägarna Stockholm att hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2019.


Serafim köper mark vid Österåkers Golfklubb

Transaktioner Serafim Fastigheter förvärvar 35 000 kvadratmeter råmark i Österåker i direkt anslutning till Österåkers Golfklubb. Bolaget avser att tillsammans med kommunen utveckla bostäder i blandad bebyggelse med småhus och flerbostadshus.


Veidekke säljer 56 byggrätter i Täby

Transaktioner Veidekke Bostad säljer tre fastigheter i Täby till Aros Bostad. Fastigheterna omfattas av lagakraftvunnen detaljplan för bebyggelse av upp till 56 par- och radhus.


Aros Bostad förvärvar byggrätter för par- och radhus i Täby

Transaktioner Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Skarpäng, Täby kommun.


Fabege och TB-Gruppen utvecklar 130 bostäder i Råsunda

Bolag TB-Gruppen köper 50 procent av ett bostadsprojekt i Solna och utvecklar tillsammans med Fabege via ett joint venture.


Balder köper Ritmallen 2 i Rotebro.

Balder köper hotell för 312 miljoner

Transaktioner Balder köper ett extended stay-hotell i Rotebro. Det underliggande fastighetsvärdet är 312 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt.


Nytt matkoncept till Birger Jarlspassagen i Stockholm

Uthyrning Adam Dahlberg och Albin Wessman bakom restaurangen "Adam/Albin" öppnar ett nytt restaurangkoncept inne i historiska Birger Jarlspassagen, på Smålandsgatan 10 i Bibliotekstan, Stockholm. Hyresvärd är Hufvudstaden.


Fabege tecknar avtal i Stockholm city

Uthyrning Fabege har tecknat ett nytt grönt hyresavtal om 3 500 kvadratmeter i fastigheten Apotekaren 22, Rådmansgatan. Med det nya avtalet är fastigheten återigen fullt uthyrd.


The Park öppnar coworking hos AMF

Uthyrning Coworkingaktören The Park expanderar till Stockholmsverken och öppnar i AMF Fastigheters lokaler under 2019.


Nordisk Renting i samarbete med Academic Work vid Stureplan

Uthyrning Nordisk Renting och Academic Work har ingått ett hyresavtal om 700 kvadratmeter vid Stureplan. Samtidigt har Nordisk Renting även ingått ett avtal med Henrik & Venture AB, som har en ägargemenskap med Academic Work. Henrik & Venture kommer framöver genom sitt fastighetsförvaltande dotterbolag att ansvara för förvaltning och utveckling av hela fastigheten.


Åtta miljarder – Atrium Ljungbergs största satsning någonsin

Transaktioner Atrium Ljungberg tecknar avsiktsförklaring med Stockholms stad om Slakthusområdet – den totala investeringen till år 2030 beräknas till åtta miljarder kronor.


Försvarets högkvarter kan flytta till Barkarby

Stockholm Försvarets öppnar för en flytt från Östermalm. Ny adress kan bli Barkabystaden.