Image

Fastator avyttrar sitt innehav i Konland

Transaktioner Fastator har avyttrat samtliga aktier i Konland AB mot en köpeskilling om 33 miljoner kronor som erläggs kontant. Genom affären frigör Fastator kapital som kommer att användas till nya investeringar i fastighetsrelaterade bolag. 
Publicerad den 6 Oktober 2016

Köpare av Fastators ägarandel om 49 procent i Konland AB är Landera AB. Frånträdet av aktierna har ingen påverkan på Fastators resultat. I samband med transaktionen tillförs likvida medel om 46,7 miljoner kronor, vilket motsvarar summan av köpeskilling och återbetalning av aktieägarlån.
 
Fastator köpte sin andel av Konland AB i april 2015. Den nionde juni i år meddelade Fastator att Konland AB avyttrat sitt fastighetsinnehav till Tobin Properties AB och Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB. 

– Vi har haft detta innehav under relativt kort tid, men avkastningen på investerat kapital uppgår trots detta till 252 procent. Det här är ett kvitto på vår förmåga att identifiera investeringar där det finns en orealiserad potential, säger Fastators vd Daniel Hummel och fortsätter:

– Vi är just nu inne i en stark expansionsfas och genom att sälja våra aktier i Konland realiserar vi en betydande värdeuppgång, samtidigt som vi frigör kapital som kan användas till nya investeringar som ligger i linje med vår strategi.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Fabege ersätta Hansen Vikström

Bolag Efter 15 år lämnar Klaus Hansen Vikström nu Fabege permanent. Bolagets vd Stefan Dahlbo berättar för Fastighetssverige berättar om sökandet efter efterträdaren och vilka kvaliteter man vill se i denne.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY