Image

”Alla har rätt att överklaga”

Juridik Heimstadenaffären med kommunala Bostaden i Umeå hotas. Så ser Jerker Eriksson, vd för Bostaden, på överklaganden – och hur det påverkar bolagets framtida produktioner.


Heimstadens Umeåaffär överklagad

Juridik 15 personer har överklagat beslutet i Umeås kommunfullmäktige om att kommunala Bostaden ska sälja 1 600 lägenheter till Heimstaden.


Kungsleden bygger för trampolinpark i Umeå

Uthyrning Kungsleden bygger en drygt 3 000 kvadratmeter stor byggnad åt trampolinparksföretaget Jump på fastigheten Laven 6 i Umeå.


Diös köper i centrala Umeå

Transaktioner Diös Fastigheter köper en kommersiell fastighet i centrala Umeå för 200 miljoner kronor. Parallellt med förvärvet säljs fyra industrifastigheter där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 65 miljoner kronor. Bytet sker med Dcap och tillträde för båda parter sker 15 augusti 2017.


Diös i bytesaffär med Lerstenen

Transaktioner Diös Fastigheter förvärvar två centrala kommersiella fastigheter om totalt crika 6 500 kvadratmeter samt avyttrar två bostadsfastigheter om totalt cirka 6 500 kvadratmeter i en bytesaffär med Lerstenen. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 110 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 90 miljoner kronor.


”Vi har ingen bortre gräns”

Bolag Nytt kommunalt köp och ny stad. Pontus Rode på Heimstaden berättar hur länge man har kikat efter sin senaste etablering – och hur man ska växa i norr.

Heimstaden miljardköper i Umeå

Transaktioner Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget Bostaden i Umeå, med fastigheter i Carlshem och Mariehem. Fastighetsbeståndet utgörs nästan uteslutande av bostäder om totalt 82 255 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Heimstaden miljardköper i Umeå

Transaktioner Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget Bostaden i Umeå, med fastigheter i Carlshem och Mariehem. Fastighetsbeståndet utgörs nästan uteslutande av bostäder om totalt 82 255 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Kungsleden säljer fastighet i Umeå

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå i två separata transaktioner. Försäljningarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Trophi köper för en halv miljard

Transaktioner Trophi Fastighets AB har köpt fastigheterna Umeå Singeln 1 och Sundsvall Sköns Prästbord 1:95 av Coop Nord Ekonomisk Förening.


NCC bygger hyresrätter i Umeå

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Bostaden att bygga 82 hyreslägenheter i Haga i Umeå. Ordervärdet uppgår till 87 miljoner kronor.


RSD får Umeåuppdrag

Bygg/Arkitektur RSD får uppdrag av Fondamentor & Roosgruppen Fastigheter att utveckla Klockarbäcken i Umeå.


Ny träningsanläggning i Umeå

Uthyrning För två år sedan öppnade USM i gallerian Utopia i Umeå. Nu öppnar nästa träningsanläggning på Marielund inom fastigheten Etern 3.


Rikshem fortsätter köpa i Umeå

Transaktioner Rikshem kompletterar befintligt bostadsbestånd i Umeå med köp av en större samhällsfastighet. 


Sveavalvet tillträder sex fastigheter

Transaktioner Sveavalvet har i två separata affärer tillträtt fastigheter i Umeå, Gävle och Bollnäs.


Akademiska Hus investerar i ny klätterhall på Campus Umeå

Bygg/Arkitektur Den nya klätteranläggningen innebär en tillbyggnad av IKSU sport och målet är att de nya lokalerna ska kunna ta emot cirka
3 500 besökare per vecka och hålla OS-standard.


Fortsatt utveckling på Marielund

Uthyrning Umeå kommun utökar sin verksamhet i Marielundshallen och i oktober öppnar nya lokaler om cirka 1 700 kvadratmeter.


Regio i flera förvärv

Transaktioner Sveafastigheters och Tredje AP-fondens gemensamma bolag Fastighets AB Regio har under december 2016 och januari 2017 genomfört förvärv i Umeå, Järfälla och Trollhättan.


RED säljer projekt i Ersboda

Transaktioner RED och Citycon har gemensamt sålt fastigheten Länken 1 till Fastighets AB Regio som omgående tillträder fastigheten.


Umeås badhus nominerat till Årets Bygge

Bygg/Arkitektur Umeås nya badhus Navet har nominerats till Årets Bygge 2017, ett pris som lyfter fram de bäst genomförda byggprojekten avseende samverkan, säkerhet, kvalitet, teknik och ekonomi.


Rikshem bygger norra Sveriges högsta trähus

Bostäder Rikshem inleder nu byggnationen av det som ska bli 142 nya lägenheter på Mariehem, Umeå.