Image

Akademiska Hus bygger nytt vid Umeå universitet

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus satsar 275 miljoner kronor i ett nytt medicinskt biologiskt centrum (MBC) vid Umeå universitet som skapas genom en till- och ombyggnad av Biologihuset.


Migrationsverket till Norrporten i Umeå

Uthyrning Migrationsverket, med sina drygt 100 medarbetare, flyttar till Norrportens fastighet på Kungsgatan i Umeå. Ett nytt sexårigt hyresavtal har tecknats och inflyttning beräknas till hösten 2016.


JSB bygger Trygga Boendet i Umeå

Bostäder Med Trygga Boendet genomför JSB det största projektet i Sverige inom Sabo Kombohus. Beställare är det kommunala bostadsbolaget Bostaden i Umeå.


Hemsö köper skolfastighet i Umeå

Transaktioner Hemsö köper en skolfastighet av den personalägda friskolan Minervaskolan som i samband med förvärvet tecknar ett 20-årigt hyresavtal med Hemsö. Köpeskillingen uppgår till 135 miljoner kronor.


Byggstart för K2A:s studentbostäder i Umeå

Bostäder Våren 2015 tecknade K2A/Svenska Studenthus avtal om förvärv av mark för att bygga studentbostäder på campus i Umeå. Nu har bygglov erhållits och markarbetena påbörjats.


Skanska bygger kontor åt Länsförsäkringar i Umeå.

Skanska bygger kontor åt Länsförsäkringar i Umeå

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Länsförsäkringar Västerbotten att bygga ett nytt miljöcertifierat kontor längs Rådhusesplanaden i centrala Umeå. Kontraktet, som även innefattar rivning av befintliga byggnader samt ombyggnadsarbeten, är värt cirka 190 miljoner kronor.


NP3 köper i Umeå

Transaktioner NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet om 11 300 kvadratmeter och en tomtareal om 23 700 kvadratmeter i Umeå. Det underliggande fastighetsvärdet är 96 miljoner kronor och hyresvärdet ligger på cirka 10,5 miljoner kronor på årsbasis.


Balticgruppen och Holmqvist köper tillsammans i Umeå

Transaktioner Balticgruppen (Krister Olsson) och Hilding Holmqvist köper Odin 3, ”Sparbankshuset”, i Umeå.


Balticgruppen bygger bostäder i Umedalen

Bostäder Balticgruppen tar ett större kliv in på bostadsmarknaden i Umeå och bygger 37 bostäder i Umedalen.


XXL till Ersboda

Uthyrning XXL etablerar sig i handelsområdet Ersboda i Umeå. Fastigheten, som idag inrymmer hyresgästerna Willys och Jula, kommer att byggas ut med drygt 4 000 kvadratmeter för att rymma XXL. Öppningen planeras bli under våren 2016.


Diös säljer smått i Umeå

Transaktioner Som ett led i strategin att koncentrera fastighetsportföljen säljer Diös Fastigheter ”Posthuset”, Stadshuset 7 i Lycksele.


Balticgruppen hyr ut till Ica i Umeå

Uthyrning Det blir Ica som flyttar in i Astra Zenecas tidigare lokal på Mariehem i Umeå. Balticgruppens fastighet kommer att rymma Ica Kvantum, Gymnastikens hus samt Hjälpmedel Västerbotten.


Niam köper handelsfastighet av Citycon i Umeå

Transaktioner Niam har förvärvat handelsfastigheten Strömpilen 1 av Citycon. Fastigheten består av totalt 27 000 kvadratmeter och är belägen fem kilometer utanför Umeå centrum. Fastigheten har ett större antal hyresgäster, däribland Ica Maxi, Systembolaget och Apotek Hjärtat.


Wallenberg Foundations och Balticgruppen bildar  ett gemensamt bolag.Konstnärligt Campus ingår i det nya bolaget.

Wallenberg investerar med Balticgruppen

Transaktioner Balticgruppen och Wallenberg Foundations AB bildar ett gemensamt bolag för ägande och utveckling av ett antal fastigheter i centrala Umeå, bland annat Konstnärligt Campus. Fastigheterna var innan affären helägda av Balticgruppen.


Patrizia säljer del av Obligo-portföljen

Transaktioner Patrizia säljer 630 lägenheter i Umeå. Lägenheterna ingick i den portfölj man köpte av Obligo för en dryg månad sedan.


brage umeå.jpg

Balticgruppen vill bygga 13-våningshus i Umeå Centrum

Bygg/Arkitektur Umeå kommun utreder nu möjligheterna att bygga ett 52 meter högt bostadshus i centrala Umeå. Balticgruppen står bakom projektet.


Tribona hyr ut i Umeå

Uthyrning Tribona hyr ut 1 325 kvadratmeter i fastigheten Mätaren 6 i Umeå.


Lindbäcks bygger 280 lägenheter i Umeå

Bostäder Lindbäcks Bygg har fått uppdraget av Svenska Studenthus att bygga 280 studentlägenheter i anslutning till Umeå universitet. Byggstart sker i höst och inflyttning påbörjas i samband med höstterminen 2016.


NP3 bygger nytt och hyr ut i Umeå

Bygg/Arkitektur NP3 Fastigheter har tecknat avtal med Swedol Sverige AB och en riksomfattande B2B-kedja om att nyproducera affärslokaler på Västerslätt industriområde i Umeå. Fastigheten kommer omfatta 3 600 kvadratmeter varav cirka 1 500 kvadratmeter för Swedol och cirka 2 100 kvadratmeter för B2B-handlaren.


Diös Fastigheter hyr ut till CSN

Uthyrning Diös Fastigheter sluter ett sexårigt hyresavtal med CSN i Umeå. Kontraktsvärdet för avtalet som träder i kraft den 1 oktober är cirka tolv miljoner kronor.