Image
Sveafastigheter och Rikshem ska bygga ett nytt bostadskvarter i Orminge Centrum. Detaljplanen väntas snart antas.

Centrumkärna får nytt bostadskvarter

Bygg/Arkitektur Sveafastigheter är med och förtätar med nya bostäder i Orminge centrum. Fastighetssverige berättar mer.


Maffiga Orminge Entré med ett 20 våningar högt bostadshus och ett exempel på hur fasader kan komma att utformas i Magnolias nya kvarter i Orminge Centrum.

Så blir Nackas nya centrum

Bygg/Arkitektur Första etappen i utvecklingen av Orminge Centrum börjar ta form och nu kan Fastighetssverige berätta mer om gestaltningarna och det snabbväxande fastighetsbolagets del av kakan.


Serneke bygger 206 lägenheter åt Magnolia

Bygg/Arkitektur Serneke och Magnolia Bostad har tecknat avtal om att bygga 206 lägenheter samt LSS-boende i Orminge söder om Stockholm. Entreprenaden är värd cirka 265 miljoner kronor.


Röda Längan i Orminge.

320 nya bostäder i Orminge

Bygg/Arkitektur Kommunfullmäktige i Nacka har antagit detaljplanen för Ormingehus. 320 lägenheter i bland annat ett nytt höghus är med i planerna. Kulturminnet Röda längan, en särskilt värdefull byggnad i området, bevaras men får tre nya våningar och inglasade balkonger.


Orminge Centrum.

Magnolia Bostad förvärvar mark av Rikshem

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av delar av fastigheten Orminge 46:1 i Orminge centrum, Nacka kommun, omfattande cirka 10 400 kvm BTA. I direkt anslutning till marken har Magnolia Bostad sedan tidigare även ett markreservationsavtal om 4 700 kvm BTA. På fastigheterna planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 200 boenden och 72 vårdboenden.


Gotska bygger det nya landmärket i Orminge Centrum

Bygg/Arkitektur Gotska Fastighets AB har vunnit markanvisningen för att utveckla Orminge Centrums nya landmärke. Projektet ingår i den första etappen av Nacka kommuns stora planprogram för området. Ambitionen är att uppgradera till ett nytt, attraktivt stadsdelscentrum som är tryggt, tillgängligt och levande för boende, besökare och företag. Här spelar Gotskas nya projekt en central roll med en dynamisk blandning av butiker, lägenheter, kontor och parkering.


Gotska vinner markanvisningstävling i Nacka

Bygg/Arkitektur Gotska Fastighets AB föreslås tilldelas mark i den andra markanvisningen i Orminge centrum i Nacka kommun. Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.


Aros erhåller markanvisning för att bygga 155 lägenheter i Nacka

Bolag Aros Bostad har erhållit en markanvisning om cirka 15 500 kvadratmeter ljus BTA vid Orminge Centrum från Nacka kommun med målsättningen att bygga cirka 155 bostadsrättslägenheter.


Kungsmontage och Aros föreslås för stort bygge i Nacka

Bygg/Arkitektur Kungsmontage och Aros föreslås få bygga när Nacka kommun markanvisar för 200 lägenheter i Orminge centrum.


200 lägenheter ska byggas i Orminge Centrum

Bostäder Nacka kommun bjuder in till anbudstävling om markanvisning av det så kallade Nybackakvarteret mitt i Orminge centrum.


Nya förvaltningsuppdrag för Property Partner

Bolag Property Partner får i uppdrag att ansvara för förvaltningen av fastigheterna Rotebro Handel och Orminge Centrum. Uppdraget omfattar cirka 32 000 kvadratmeter handelsytor med utvecklingspotential.


Nytt planprogram för Orminge centrum

Bygg/Arkitektur Det nya planprogrammet för Orminge centrum i Nacka kommun möjliggör för byggnation av nya bostäder, kontor, handel, fritid och kultur.


Atrium Ljungberg säljer fyra handelsfastigheter

Bolag Atrium Ljungberg säljer fyra handelsfastigheter i Västerås, Östersund, Sollentuna och Nacka. Totalt omfattar fastigheterna 63 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Magnolia Bostad köper i Orminge Centrum

Transaktioner Magnolia Bostad köper fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) av Carnifex AB. Fastigheten utgör en del av Orminge Centrum som på sikt ska inrymma cirka 1 000 nya bostäder. På fastigheten finns i dag en byggnad med 6 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta med bland andra Willys som hyresgäst.


Rikshem köper i Orminge

Transaktioner Rikshem har köpt två samhällsfastigheter vid Orminge centrum. Dessutom har man köpt mark för bostadsutveckling.


Michelin-konditor till Orminge

Uthyrning Den Michelinbelönade konditorn Daniel Lindeberg öppnar bageri och konditori i Orminge Centrum i Nacka. I slutet av november öppnar även sushikocken Johan Fockman en restaurang med sushi och japanska varmrätter i centrumet. Etableringarna är en del av Atrium Ljungbergs strategi att utveckla Orminge Centrum till en stark matdestination för kunder i hela Saltsjö-Boo.