Image

Ikano och Besqab utvecklar Skeppskajen

Bygg/Arkitektur Ikano Bostad och Besqab utvecklar cirka 1 000 nya bostäder i kvarteret Ångkvarnen i Uppsala. Om allt går enligt plan kan de första boende flytta in år 2022.


450 studentlägenheter till Uppsala

Bostäder Uppsala kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör bygget av 450 studentlägenheter på Rackarberget.


Forumgallerian ska växa med bostäder och fler butiker

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Pantern där bland annat Forumgallerian ligger. Cirka 27 lägenheter, som kan ersätta kontor, och utrymmen för kontor, handel och restauranger kan skapas inom de byggnader som redan finns i kvarteret.


1 500 bostäder till norra Uppsala

Bostäder I norra Uppsala detaljplanelägger Uppsala kommun nu för uppåt 1 500 nya bostäder tillsammans med kontor, nya förskolor och en ny park. Dialogprocessen med byggherrar för utvecklingen en första etapp i Börjetull är avslutad och två vinnande förslag har utsetts.


Byggandet fortsätter gå framåt i Uppsala

Bygg/Arkitektur Allt fler bygglov beviljas i Uppsala. Fram till årsskiftet har kommunen beviljat bygglov för 4 232 bostäder. En fjärdedel av dem är på landsbygden. 97 procent av alla bygglovsbeslut fattas inom tio veckor. Det är tre procentenheter bättre är 2016.


Kontor blir bostäder i centrala Uppsala

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun planerar för stora förändringar i kvarteret Hugin där Livsmedelsverket, Skattemyndigheten och tills nyligen även Länsstyrelsen har haft sina lokaler. Nu planeras för ett mer varierat stadsliv i området med 400 nya bostäder, nya lokaler för handel, kontor och förskola samt ett nytt parkstråk hela vägen från järnvägen till Fyrisån.


Atrium Ljungberg lanserar pilotmodell för ökad integration i Uppsala

Bolag Nu lanserar Atrium Ljungberg sitt så kallade välkomstprogram i Uppsala – en modell för ökad integration där personer som har fått uppehållstillstånd erbjuds boende, praktik och en fadder.


Bostadsmålet uppnått i Uppsala

Bostäder I augusti nådde Uppsala kommun det uppsatta målet om 3 000 beviljade bygglov för bostäder om året. Det handlar om lägenheter i olika storlekar och hyres- respektive bostadsrätter spridda över kommunen.


De får markanvisning i Rosendal

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun har utsett sju byggprojekt till vinnare i markanvisningstävlingen för Rosendal, etapp III.


”Handlar om olika tolkningar”

Juridik Jernhusen om nederlaget i mark- och miljööverdomstolen – tvisten med Uppsala kommun. ”Så klart väldigt olyckligt”.


30 nya skolor planeras i Uppsala

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun behöver skapa 7 000 platser i grundskolan fram till år 2020. För att kunna möta behovet ska nio nya skolor byggas och nio grundskolor byggas ut. Även förskolan behöver fler platser och där planeras för 21 nya förskolor.


Klart för ny skola och förskola i Uppsala

Bygg/Arkitektur Plan- och byggnadsnämnden har fattat beslut om detaljplan för att bygga en grundskola i Lindbacken och en förskola i Kungsängen.


Två nya detaljplaner antagna i Uppsala

Bygg/Arkitektur Librobäcks industriområde ska fortsätta växa och i kvarteret Fjalar intill resecentrum ska det skapas nya kontorslokaler. Det är innebörden i två nya detaljplaner som Uppsala kommun har antagit.


155 nya lägenheter vid Sala backe

Bostäder Vinnarna i markanvisningstävlingen för Skomakarparken och vid Brantingsskolan, Uppsala, meddelades på tisdagen. Tillsammans ska de bygga 155 lägenheter och cirka 420 kvadratmeter lokalyta för service, butiker och restauranger.


Hon ska utreda Boverkets bygglovsregler

Sverige Bostadsminister Peter Eriksson har meddelade vem regeringen gett uppdraget att utreda Boverkets byggregler.


Beslut gör det möjligt att bygga fler bostäder i Sala Backe

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har lämnat in en begäran om att få avstycka delar av Skomarkarparken, Brantingstorg och Brantingskolans skolgård för att bygga bostäder. För att det ska gå, har plan- och byggnadsnämnden fattat beslut om ett nytt planbesked för området. Det innebär att man kan börja ta fram en detaljplan.


Framgångsrikt byggår i Uppsala

Sverige Allt fler bygglov beviljas i Uppsala och besluten fattas i snabb takt. Fram till den 23 december har kommunen beviljat bygglov för 3 927 bostäder under 2016. En klar majoritet, 94 procent, av alla bygglovsbeslut fattas inom tio veckor, vilket är åtta procentenheter bättre är 2015.


Markanvisningstävling i Ulleråker avgjord

Bygg/Arkitektur Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Bostad kommer att utveckla det sydvästra kvarteret i Ulleråker, Uppsala, medan Riksbyggen och Midroc vann tävlingen för den norra delen.


Uppsala antar översiktsplan för att öka med 135 000 invånare

Sverige Översiktsplanen, som ger en ram för hur kommunen ska växa har antagits vid kommunfullmäktiges sammanträde. Planen möjliggör att Uppsala kommun år 2050 kan ha 350 000 invånare – 135 000 fler än i dag.


Uppsala får 104 miljoner i statlig byggbonus

Bygg/Arkitektur Bonusen ska stimulera ökat bostadsbyggande och infördes av regeringen i våras. Uppsala tilldelas nu 104 miljoner i bonus. Utöver Uppsala kommun tilldelas även Göteborg och Stockholm stora summor.