Image

1 500 bostäder till norra Uppsala

Bostäder I norra Uppsala detaljplanelägger Uppsala kommun nu för uppåt 1 500 nya bostäder tillsammans med kontor, nya förskolor och en ny park. Dialogprocessen med byggherrar för utvecklingen en första etapp i Börjetull är avslutad och två vinnande förslag har utsetts.
Publicerad den 30 Januari 2018

Under hösten 2017 har Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning tillsammans med AB Uppsala kommuns industrihus genomfört en dialogprocess med fyra olika byggherrar som fått skissa på ett markområde för cirka 300 bostäder och en mindre förskola i Börjetull.

Det senaste området som planeras i Uppsala är Börjetull utanför Uppsalas nordligaste industriområde Librobäck. Planerna gäller omkring 1 500 nya bostäder i ett projekt som delvis sker gemensamt mellan Uppsala kommun och Ihus, Uppsala kommuns Industrihus.

– Det stora intresset för att bygga i Uppsala visar att vi tillhör en framtidsregion. Vi har arbetat strategiskt med att få fler aktörer att bygga i Uppsala för att öka både byggtakten och konkurrensen. På så vis kan vi långsiktigt få ner boendekostnaderna och bygga hållbara bostäder, skolor och platser med hög kvalitet, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Fyra olika byggherrar har fått skissa på ett markområde för cirka 300 bostäder och en mindre förskola. Under dialogprocessen har man diskuterat både kvaliteter som är viktiga för platsen och markpris. Avsikten har varit att efter avslutad dialogprocess tilldela marken till två eller tre byggherrar.

Dialogprocessen är nu avslutad och två vinnande förslag har utsetts. Markägaren AB Uppsala kommuns industrihus ska teckna optionsavtal med de vinnande byggherrarna. Marken säljs efter att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft.

Byggandet kan starta tidigast 2020 och husen kan vara klara för inflyttning 2021.
De vinnande förslagen är framtagna av AB Borätt och Seniorgården i samarbete med Ettelva arkitekter och JM region öst i samarbete med Tyréns.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De har pumpat in mest i egna beståndet

Lista Fastighetssverige listar vilka noterade bjässar som investerat mest i sina fastigheter så här långt 2021. Här är hela listan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY