Image

Fler kontor och butiker till Främre Boländerna

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun har fattat beslut om ett strukturprogram för att utveckla Främre Boländerna med kontor, verksamhetslokaler och service.
Publicerad den 29 Juni 2018
Främre Boländerna utvecklas. Bild: Olof Eriksson
Främre Boländerna utvecklas.

Syftet med strukturprogrammet är att göra klart förutsättningarna för att området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården ska få mer av en innerstadskaraktär. Eftersom det är många olika markägare i området, är det viktigt för kommunen att samordna stadsdelens omvandling.
Strukturprogrammet omfattar bland annat principerna för kvarter, gatumiljöer och bebyggelse för att dra nytta av det strategiska läge som Boländerna har för verksamheter med regionen och världen som marknad.

– Många av Uppsalas befintliga företag växer och nya företag vill etablera sig här. Men framstegen sker inte av sig själv och vi ska inte lämna utvecklingen åt slumpen. Vi måste alltid jobba med att stärka Uppsalas attraktionskraft för framtida investeringar från näringslivet. Nu möjliggör vi för kontor och butikslokaler i ett av Uppsalas bästa lägen med krypavstånd till resecentrum. Det innebär fler jobb till Uppsala, att vårt kommersiella utbud ökar och att innerstaden växer söderut, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

I programmet ingår även en översyn av och hur kulturmiljöerna i området kan bevaras med stöd av plan- och bygglagen och om möjlig placering av höga hus utan att dessa påverkar siktlinjerna och områdets karaktär.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Säkerhet är kundnöjdhet för Specialfastigheter

Bolag Se hotbilden och bygg verksamheten därefter – det är så Specialfastigheter jobbar. Och det har gett resultat. – Man måste fråga sig vad säkerhet är och förstå hotbilden för att kunna bygga en verksamhet som ska klara den, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY