Image

Ny stadsdel med 1 500 bostäder i Uppsala

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun har fattat beslut om att skapa den nya stadsdelen Södra Gunsta, som utöver bostäder ska få ett lokalt centrum, skola, förskolor och idrottshall. Utbyggnaden är ett led i kommunens målsättning om en levande landsbygd.
Publicerad den 6 September 2018

Uppsala kommuns handlingsplan för landsbygden, som antogs av kommunstyrelsen i mars, lyfter särskilt fram vikten av att de som vill, ska kunna bo och arbeta på landsbygden. Utbyggnaden av Södra Gunsta med en varierad bebyggelse och omfattande samhällsservice ligger i linje med planen. Utbyggd kollektivtrafik ska göra det enkelt och smidigt att ta sig till och från området.

– Vi gör stora satsningar på landsbygden för att förbättra villkoren för de som bor och driver företag utanför den centrala staden. Uppsala kommun är en av Sveriges största landsbygdskommuner, och det måste märkas i våra prioriteringar och satsningar, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor.

En andel av bostäderna i Södra Gunsta ska vara hyresbostäder med hyror inom gränsen för statligt investeringsstöd.

– Vi är i ett skede där vi börjar växla till byggande av fler bostäder med lägre boendekostnader så att fler får möjlighet till ett eget boende, och det kommer att märkas också i nya bostadsområden som Södra Gunsta, säger Erik Pelling.

I den fördjupade översiktsplanen för Funbo från 2011 pekas Södra Gunsta ut som ett område som ska utvecklas med ny bebyggelse och länkas samman med bebyggelsen i Brobyhage. Två detaljplaner för området är redan antagna och en har varit ute på samråd.

Byggstart har skett i etapp 1 Södra Gunsta och första inflytt är beräknad till sommaren 2019.

Utöver bostäder byggs ett lokalt centrum, en ny skola, förskolor, parker och idrottshall.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Säkerhet är kundnöjdhet för Specialfastigheter

Bolag Se hotbilden och bygg verksamheten därefter – det är så Specialfastigheter jobbar. Och det har gett resultat. – Man måste fråga sig vad säkerhet är och förstå hotbilden för att kunna bygga en verksamhet som ska klara den, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY