Image

Stort infrastrukturpaket ska ge 33 000 bostäder i Uppsala

Sverige Regeringen kommer att medfinansiera nybyggnationen av spårvägen Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum med 900 miljoner kronor. Beslutet är en del i Uppsalapaketet som bland annat innebär en satsning på fyra järnvägsspår mot Stockholm och en hållbar utbyggnad av Uppsala. Som motprestation ska Uppsala kommun säkerställa att det byggs 33 000 nya bostäder.
Publicerad den 29 Juni 2018

Uppsala kommun har tecknat ett avtal med staten som handlar om ett investeringspaket i miljardklassen för transportinfrastruktur och bostäder. I avtalet ingår bland annat en utbyggnad av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna och en ny kollektivtrafiklösning som är robust och har hög kapacitet. Som motprestation åtar sig Uppsala kommun att säkerställa att det byggs 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna, utmed spårvägen Ultunalänken.

Beslutet om medfinansieringen på 900 miljoner kronor fattades under gårdagens regeringssammanträde.
– Nu har ett mycket viktigt och roligt beslut för Uppsalas utveckling fattats av regeringen. 900 miljoner i medfinansiering av spårväg ger oss möjlighet att bygga hållbara stadsdelar med många bostäder och arbetsplatser kopplade till den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna och i södra staden, säger Maria Gardfjell, kommunalråd (MP).

Uppsala har vuxit mycket under de senaste åren men det saknas fortfarande bostäder för att möta behovet.
– Det här är ett oerhört viktigt besked för vår kommun. Om vi på riktigt vill bygga bort bostadsbristen, skapa fler jobb i Uppsala och lösa trafikproblemen krävs stora investeringar i infrastruktur. Jag tror att Uppsala fungerar som bäst när vardagen fungerar för alla Uppsalabor. Det är vad jag jobbar för och nu har vi staten med oss i det arbetet, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

För att möta en växande stad med många fler invånare behöver Uppsala vara fysiskt och socialt sammanhållet och uppbyggt kring noder och stråk med närhet till såväl daglig service som till en stor arbetsmarknad. Det behövs även en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet vilket är anledningen till att det planeras för spårväg mellan Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda, och sedan vidare mot Uppsala resecentrum.
Enligt överenskommelsen med staten ska Ultunalänken vara klar 2029 när den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna invigs. Byggnationen planeras att påbörjas 2024 och kommer att planläggas så att den på minsta möjliga sätt stör trafiken och stadens invånare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Samhällsfastighetsföretaget i norr växer

Bolag Serneke har tecknat avtal med Smedjan Samhällsfastigheter om att bygga en ny tingsrätt i Hudiksvall. Kontraktet är värt cirka 80 miljoner kronor. Smedjan Samhällsfastigheter blir långsiktig ägare av fastigheten med Domstolsverket som hyresgäst. Smedjan Samhällsfastigheters vd Henrik Fredriksson berättar för Fastighetssverige vad de planerar för framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY