Image

Vasakronan: Omförhandlingar höjer hyran med nio procent

Bolag I Vasakronans Q1-rapport är fastighetsvärdet uppe i 117 miljarder kronor.
Publicerad den 4 Maj 2017
Fredrik Wirdenius. Bild: Vasakronan
Fredrik Wirdenius.

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög och totalt gjordes nyuthyrningar motsvarande 47 000 kvadratmeter (24 000), med en årshyra om 144 mkr (80). Samtidigt resulterade omförhandlingarna i en ny hyra som översteg den tidigare med 9 procent (6).
# Hyresintäkterna ökade totalt till 1 617 mkr (1 524). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent. Ökningen förklaras främst av genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar till högre hyresnivåer.
# Uthyrningsgraden uppgick till 93,9 procent (92,4).
# Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -472 mkr (-453). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent. Ökningen förklaras främst av högre kostnader för fastighetsskatt.
# Driftnettot ökade totalt till 1 145 mkr (1 071). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.
# Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 839 mkr (778), en ökning med 8 procent. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter.
# Värdeförändring på fastigheter uppgick till 818 mkr (1 847), vilket motsvarar en värdeökning på 0,7 procent (1,8). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 117 037 mkr.
# Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 120 mkr (-876) till följd av höjda långa marknadsräntor under perioden.
# Resultat efter skatt uppgick till 1 386 mkr (1 385).
# Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 81 procent (72) vid periodens utgång.

- Vi har stora projekt de närmaste åren vilket ger oss möjligheter att möta den starka efterfrågan på moderna kontor. Men vi har i vårt bestånd även en potential att utveckla mer än 10 000 lägenheter. Beslutet om ny tunnelbanestation i Hagalund ger till exempel möjligheter att utveckla hela det området. Vi hoppas också på beslut att öppna den befintliga tunnelbanestationen i Kymlinge, vilket skulle skapa förutsättningar för ett stort antal bostäder, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Petter Stordalen är ingen förvaltare"

Bolag Stordalenägda Strawberry samlar all verksamhet inom fastighet under en ledning. Daniel Stenbäck blir vd för Strawberry Forever och Strawberry Brothers, samt styrelseordförande för Strawberry Properties. Daniel Stenbäck berättar för Fastighetssverige varför Petter Stordalen gör de här förändringarna, hur de arbetar vidare med transaktioner efter den jättelika hotellförsäljningen i Stockholm nyligen och när han tror att hotellmarknaden har återhämtat sig till tidigare nivåer igen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY