Image

Tobins beräknade projektvinster: 1,4 miljarder

Bolag Tobin Properties offentliggör en extern bedömning av de samlade projektvinsterna från företagets projektportfölj. Nordier har gjort bedömningen som pekar på projektvinster om drygt 1,4 miljarder kronor.
Publicerad den 18 December 2015
Erik Karlin. Bild: Tobin Properties
Erik Karlin.

Projektvinstbedömningen omfattar samtliga projekt som per dagens datum ingår i Tobins projektportfölj med förväntade färdigställandedatum från 2016 till 2022.
Nordiers uppdrag har genomförts inför den planerade riktade nyemissionen av stamaktier som Tobin Properties genomför.

- Inför nyemissionen fanns det behov av en extern uppskattning av förväntade projektvinster. Vi gav därför Nordier uppdraget att utifrån sin modell värdera vår projektportfölj inklusive de förvärv i Nacka som offentliggörs idag, säger Erik Karlin, vd på Tobin Properties.

Nordiers bedömning av intäkter baseras på bostadsrättspriser, som i sin tur baseras på analys av försäljningar inom respektive närområde, och möjliga lån som bostadsrättsföreningarna tar. Totala kostnader inklusive bokförda värden av fastighetsförvärv samt upparbetade kostnader dras från de bedömda intäkterna för att uppskatta projektvinsten. Bedömningen är utförd utifrån förutsättningen att samtliga projekt per september har lagakraftvunna detaljplaner.

Avdrag har gjorts för projekt som ej är helägda, vilket innebär att endast projektvinster motsvarande Tobin Properties vinstandel är inkluderade. Värdet av Tobins andelar av de samlade projektvinsterna från objekten enligt Nordiers värdering uppgår till cirka 1 434 000 000 kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Senast från Fastighetssverige Plus

Möjligheter till en miljon bostäder i goda lägen

Bygg/Arkitektur 100 år av byggande för bilen – det är vad stadsforskaren och doktorn i stadsplanering, Alexander Ståhle, menar att vad vi gjort. Men vad människor eftersöker i sin bostad är inte parkeringar och stora vägar. "Med 90 procents säkerhet kan vi säga vad en fastighet är värd utifrån hur den ligger i förhållande till grönska och natur", säger Alexander Ståhle.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige