Image

Starkt tredje kvartal för D Carnegie

Bolag Med ökande hyresintäkter och ett resultat efter skatt på 192 miljoner kronor (91) visar D. Carnegie upp ett starkt resultat för tredje kvartalet.
Publicerad den 10 November 2015

Ur D. Carnegie & Co resultat för tredje kvartalet 2015:
• Hyresintäkterna uppgick till 309 miljoner kronor (240)
• Driftnettot uppgick till 164 miljoner kronor (122)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 91 miljoner kronor (35)
• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 180 miljoner kronor (0)
• Värdeförändring derivat uppgick till -51 miljoner kronor (-17)
• Resultatet efter skatt uppgick till 192 miljoner kronor (91)
• Vinst per aktie uppgick till 2,71 kr (0,13), före utspädning


Ulf Nilsson, vd på D. Carnegie & Co:
– Årets tredje kvartal har präglats av konsolidering av verksamheten och vi börjar nu skörda frukterna av föregående 18 månaders mycket höga aktivitetsnivå. Detta kvartal visar att en effektiv förvaltning och renovering av våra fastigheter ger god finansiell avkastning. Det justerade egna kapitalet uppgick den 30 september till 60,5 kronor per aktie, vilket är en ökning med hela 25 % jämfört med 12 månader tidigare. Under kvartalet har vi också slutfört förvärv av ytterligare cirka 1 300 lägenheter i Stockholm och Norrköping. Dessutom har vi tecknat avtal om att avyttra våra fastigheter i Göteborg eftersom de inte ligger inom vårt geografiska verksamhetsområde. Vi har också organiserat om vår struktur för lägenhetsrenoveringar, vilket gör att vi under året kommer att uppnå våra interna mål.


Händelser under tredje kvartalet:
• Fastigheter med 1 009 lägenheter i Jordbro och Vårberg tillträds 1 juli
• Fastigheter med uthyrbar yta uppgående till 30 000 kvadratmeter och hyresvärde 28,5 miljoner kronor förvärvas i Norrköping.
• Ytterligare fastighet i Norrköping förvärvas med uthyrbar yta om 8 550 kvadratmeter och hyresvärdet 9,2 miljoner kronor

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet
• Ingått avtal om försäljning av Hammarkullen i Göteborg med 890 lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 493 miljoner kronor.
• Vid denna rapports publicering har ytterligare 9 lägenheter renoverats, utöver de 232 som vid periodens utgång var färdigrenoverade. Dessutom har renoveringar påbörjats av 280 lägenheter, vilka avses att vara färdigställda under 2015.


– Vi har under perioden kontrakterat fler materialleverantörer och fler byggfirmor samt ökat den centrala styrningen av verksamheten. Vi har under och efter kvartalet startat cirka 300 renoveringar, vilket gör att vi är komfortabla med att nå vår prognos om att cirka 500 lägenheter kommer att renoveras 2015. Vi bedömer också att vi uppnår en rullande årstakt om 1 000 lägenheter per år under det fjärde kvartalet, säger Ulf Nilsson och fortsätter:

– Sammantaget har förbättringarna inneburit en stark förbättring i redovisat resultat. Kvartalets resultat före skatt uppgår till hela 202 miljoner kronor, att jämföras med 19 miljoner för tredje kvartalet 2014. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,71 kronor jämfört med 0,13 kronor för tredje kvartalet 2014. Detta ger en vinst efter skatt för årets nio första månader om 405 miljoner vilket motsvarar 5,72 kronor per aktie.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige