Image

Starkt resultat för Rikshem

Bolag Rikshems hyresintäkter har ökat till 1 996 mkr (1 838), varav 4,7 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 2 244 mkr (1 393) vilket är Rikshems hittills starkaste resultat för perioden januari-september.
Publicerad den 8 November 2017
Sophia Mattsson-Linnala. Bild: Rikshem
Sophia Mattsson-Linnala.

Januari-september
• Hyresintäkterna ökade till 1 996 mkr (1 838)
• För jämförbara fastigheter ökade intäkterna med 4,7 procent (4,1)
• Driftsöverskottet ökade till 1 210 mkr (1 103)
• För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 6,7 procent (5,5)
• Förvaltningsresultat om 981 mkr (923)
• Periodens resultat var 2 244 mkr (1 393)
• Värdeförändring fastigheter om 1 523 mkr (1 078)
• Fastighetsbeståndets värde 40 340 mkr (37 878)

– Rikshems fastighetsvärde har nu passerat 40 miljarder kronor. Vi har en stabil intäktsökning, historiskt låga vakanser och en stark totalavkastning. Samtidigt ser vi en ökad risk på marknaden gällande bland annat räntornas utveckling och tendenser till mättnad i nyproduktion på vissa geografiska marknader. Vår exponering mot bostadsrätter är dock liten och vi har därmed låg risk mot det segmentet utan ser istället att en inbromsning på fastighetsmarknaden kan ge Rikshem nya möjligheter till förvärv och vi är väl positionerade för att nyttja dessa möjligheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY