Medborgarna ska få påverka bostadsprogram i Skaraborg

Publicerad den 6 Augusti 2018

Skicka till e-post

Bostäder Under hösten 2018 tas en reviderad version av bostadsförsörjningsprogrammet fram i Skaraborg. Nu efterlyser kommunen medborgarnas svar i en enkät som kommer att finnas på hemsidan under augusti. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen.

En viktig del i arbetet med att revidera programmet är att få in önskemål och synpunkter från Skaraborna och aktörer på bostadsmarknaden. En viktig del i arbetet med att revidera programmet är att få in önskemål och synpunkter från Skaraborna och aktörer på bostadsmarknaden.

Under hösten 2018 tas en reviderad version av bostadsförsörjningsprogrammet fram. Nu efterlyser kommunen medborgarnas svar i en enkät som kommer att finnas på hemsidan under augusti. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen.

Den första versionen av dokumentet antogs 2016. Det behöver nu revideras med de förändringar som hela tiden sker både i Skara kommun och omvärlden, och som påverkar tillgången på bostäder och nybyggnation. Programmet har tillkommit för att säkerställa och förbättra den sociala hållbarheten och ge människor förutsättningar för ett bättre boende.

Kommunfullmäktige i varje kommun ska enligt lag anta riktlinjer för hur man ämnar uppfylla det kommunala bostadsförsörjningsansvaret under varje mandatperiod. Detta dokument ska klargöra kommunens mål för såväl nyproduktion som utveckling av befintligt bestånd samt redovisa hur man tänker nå dessa. Programmet ska visa hur man tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål. Syftet enligt lagstiftaren är "(…) att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs." (Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar).

I bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunens bostadspolitiska ambitioner redovisas och konkretiseras i mål och åtgärder. Utgångspunkten för arbetet är Skaras vision 2025, samt en beskrivning av nuläge och utveckling beträffande befolkning och bostadsbestånd. Programmet ska identifiera och analysera viktiga behov och utmaningar i lokal och regional kontext.

– Inför höstens revidering av programmet kommer vi titta särskilt på bostäder för äldre, boendesegregering och ungdomars möjlighet till egen bostad. Programmet ska beskriva behov och förutsättningar för utsatta grupper, och beakta barn- och jämställdhetsperspektiven, säger stadsarkitekt Anders Kyrkander

Handlingsplanen för programmets genomförande ska ange lämplig utbyggnadsordning i kommunen med hänsyn till god samhällsekonomi och i samklang med utbyggnad av samhällsservice och infrastruktur. En strategisk utblick mot kommande programperiod kommer att finnas med, liksom riktlinjer för en strategisk markpolitik för nya bostäder. I det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet kommer också framgå hur kommunen lyckats uppnå de målsättningar som sattes upp i det föregående bostadsförsörjningsprogrammet.

En viktig del i arbetet med att revidera programmet är att få in önskemål och synpunkter från Skaraborna och aktörer på bostadsmarknaden. En allmän enkät kommer under augusti månad att finnas på kommunens hemsida. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen. Planarkitekt Anders Aubry är en av medarbetarna som arbetar med det nya bostadsförsörjningsprogrammet.

– Vi tror på att analyser och rapporter är bra, men att kommunikation är bättre för att förstå vad som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de bästa förutsättningarna för en attraktiv boendemiljö och att fler bostäder kan byggas, säger Anders Aubry.

Utöver den allmänna enkäten kommer arbetsgruppen att kontakta företagare, byggföretag, ungdomar, pensionärer och föreningar för att få in synpunkter och idéer om den framtida bostadssituationen i Skara.

Det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet kommer gälla för åren 2019-2022 och beräknas antas av kommunstyrelsen i december.


- Vedrana Sivac
vedrana@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige

Där vill Bonnier in härnäst: "Lagt flera bud"

Bolag Efter sitt intåg i Uppsala tidigare i år tittar Bonnier Fastigheter nu på nya marknader. För Fastighetssverige berättar bolagets vd varför man gärna lägger till "krångliga" fastigheter i portföljen och hur man nu arbetar med sitt största nybyggnadsprojekt någonsin.


Nordisk Film Bio är den största biografkedjan i Danmark och Norge med 43 biografer med totalt 220 salonger.

Ny bioupplevelse ska ge vind i håret

Sverige Nordisk Film vill i och med nyöppningen i Uppsala sätta en helt ny standard för bioupplevelsen. Blir först i Sverige med det innovativa 4DX-konceptet där besökaren bland annat kan känna vind i håret, stänk av vatten samt stolar som skakar och hoppar. Då slår man upp portarna.


Annons

Västprojekt hyr ut ytterligare i Ödsmål

Handel Ännu en framgång i år när Västprojekt lockar Göteborgsbaserade Hemmashoppen tillbaka till Stenungsund.


Fabege kikar på egen coworkinglösning

Bolag Även om man själva väljer att kalla funktionen för "satellitkontor".


Tobin öppnar för både hyresrätter och kontor

Bolag För Fastighetssverige berättar bostadsutvecklarens nya vd Patrik Mellgren mer om möjligheterna att bredda affären avsevärt.


Stora Kontorsdagen
Charlotte Vikström, Karolin Forsling, Mats Hederos, Mikael Näselius och Milena Kuljanin diskuterar Weworks kommande intåg på den svenska kontorsmarknaden på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel den 6 november.

Branschen om Weworks intåg i Sverige

Stora Kontorsdagen Musikbranschen har Spotify, handeln har Amazon – fastighetsbranschens disrupter sägs vara Wework, och till våren etablerar de sig hos AMF Fastigheter på Regeringsgatan 27 i Stockholm. Vad innebär Weworks etablering för kontors- och coworkingmarknaden? Missa inte diskussionen på Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.


Här vill man bygga 500 nya bostäder

Bostäder Tillväxtorten vill satsa 107 miljoner på att bygga ett nytt bostadsområde på gammal odlingsmark – ska inrymma 500 bostäder i form av flerbostadshus, villor och radhus.


Satsningen: "Det är ett logistikmecka"

Bygg/Arkitektur Den framtida logistikanläggningen ska bli lika stor som tolv fotbollsplaner när man bygger ut den med ytterligare 45 000 kvadratmeter. För Fastighetssverige berättar man mer om varför man satsar i just det området.


Skanska vinstvarnar – miljardnedskrivningar i USA

Bolag Skanska gör nedskrivningar i USA om 1,3 miljarder kronor – USA-chef byts ut.


Balders vision för Väsby Entré

Bygg/Arkitektur Balder har utvecklat ett idékoncept för Väsby Entré, innehållande cirka 1 500 bostäder, kommersiell service, samhällsservice och arbetsplatser för kontor.


Oscar stuvar om i koncernledningen

Bolag Tidigare försäljningschefen lämnar bolaget.


Stendörren förvärvar åtta fastigheter i Västerås

Transaktioner Köper 41 500 kvadratmeter för 345 miljoner kronor av Castellum i Gurkstaden.


Westerlinds rekryterar och förstärker inom projektutveckling

Karriär Westerlinds fortsätter sin satsning på projektutveckling och förstärker organisationen med Peter Koserius Nordberg med ett förflutet på bland annat Skanska.


Pembroke och Hufvudstaden har landets mest nöjda kontorshyresgäster

Bolag Pembroke Real Estate har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och bland storbolagen hamnar Hufvudstaden i topp, enligt Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som presenteras av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.


Prime Living säljer igen

Transaktioner Efter att ha lagt ut sin första fastighet någonsin till försäljning tidigare i veckan avser bolaget att avyttra även i Sollentuna.


Klövern: Förvaltningsresultat upp nio procent

Bolag Klövern redovisar ett stabilt tredje kvartal. Både intäkterna och förvaltningsresultatet stiger med nio procent.


Starwood miljardsäljer i Oslo

Transaktioner Starwood säljer ett stort kontorskomplex i Oslo till en Tristan Capital Partners-fond för 122 miljoner euro, motsvarande cirka 1 260 miljoner kronor.


Wilner Anderson landar ytterligare uppdrag

Karriär Förre Agora- och Steen & Ström-vd:n blir Senior Advisor hos ElinderSten.


Väla Centrum har nöjdast köpcentrumhyresgäster

Bolag Väla Centrum har årets nöjdaste hyresgäster för köpcentrum. Det visar den årliga NKI-undersökningen Fastighetsbarometern Butik som presenteras av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.


Ida Lanto och Hugo öppnar i Mall of Scandinavia

Handel Jättegallerians modestråk The Designer Gallery växer ytterligare när designern Ida Lanto öppnar sin första pop-up butik och Hugo Boss slår upp portarna till sitt senaste koncept.