Medborgarna ska få påverka bostadsprogram i Skaraborg

Publicerad den 6 Augusti 2018

Skicka till e-post

Bostäder Under hösten 2018 tas en reviderad version av bostadsförsörjningsprogrammet fram i Skaraborg. Nu efterlyser kommunen medborgarnas svar i en enkät som kommer att finnas på hemsidan under augusti. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen.

En viktig del i arbetet med att revidera programmet är att få in önskemål och synpunkter från Skaraborna och aktörer på bostadsmarknaden. En viktig del i arbetet med att revidera programmet är att få in önskemål och synpunkter från Skaraborna och aktörer på bostadsmarknaden.

Under hösten 2018 tas en reviderad version av bostadsförsörjningsprogrammet fram. Nu efterlyser kommunen medborgarnas svar i en enkät som kommer att finnas på hemsidan under augusti. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen.

Den första versionen av dokumentet antogs 2016. Det behöver nu revideras med de förändringar som hela tiden sker både i Skara kommun och omvärlden, och som påverkar tillgången på bostäder och nybyggnation. Programmet har tillkommit för att säkerställa och förbättra den sociala hållbarheten och ge människor förutsättningar för ett bättre boende.

Kommunfullmäktige i varje kommun ska enligt lag anta riktlinjer för hur man ämnar uppfylla det kommunala bostadsförsörjningsansvaret under varje mandatperiod. Detta dokument ska klargöra kommunens mål för såväl nyproduktion som utveckling av befintligt bestånd samt redovisa hur man tänker nå dessa. Programmet ska visa hur man tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål. Syftet enligt lagstiftaren är "(…) att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs." (Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar).

I bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunens bostadspolitiska ambitioner redovisas och konkretiseras i mål och åtgärder. Utgångspunkten för arbetet är Skaras vision 2025, samt en beskrivning av nuläge och utveckling beträffande befolkning och bostadsbestånd. Programmet ska identifiera och analysera viktiga behov och utmaningar i lokal och regional kontext.

– Inför höstens revidering av programmet kommer vi titta särskilt på bostäder för äldre, boendesegregering och ungdomars möjlighet till egen bostad. Programmet ska beskriva behov och förutsättningar för utsatta grupper, och beakta barn- och jämställdhetsperspektiven, säger stadsarkitekt Anders Kyrkander

Handlingsplanen för programmets genomförande ska ange lämplig utbyggnadsordning i kommunen med hänsyn till god samhällsekonomi och i samklang med utbyggnad av samhällsservice och infrastruktur. En strategisk utblick mot kommande programperiod kommer att finnas med, liksom riktlinjer för en strategisk markpolitik för nya bostäder. I det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet kommer också framgå hur kommunen lyckats uppnå de målsättningar som sattes upp i det föregående bostadsförsörjningsprogrammet.

En viktig del i arbetet med att revidera programmet är att få in önskemål och synpunkter från Skaraborna och aktörer på bostadsmarknaden. En allmän enkät kommer under augusti månad att finnas på kommunens hemsida. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen. Planarkitekt Anders Aubry är en av medarbetarna som arbetar med det nya bostadsförsörjningsprogrammet.

– Vi tror på att analyser och rapporter är bra, men att kommunikation är bättre för att förstå vad som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de bästa förutsättningarna för en attraktiv boendemiljö och att fler bostäder kan byggas, säger Anders Aubry.

Utöver den allmänna enkäten kommer arbetsgruppen att kontakta företagare, byggföretag, ungdomar, pensionärer och föreningar för att få in synpunkter och idéer om den framtida bostadssituationen i Skara.

Det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet kommer gälla för åren 2019-2022 och beräknas antas av kommunstyrelsen i december.


- Vedrana Sivac
vedrana@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Partnertext

Vill du utveckla framtidens Göteborg?

Presenteras av MIKE KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Amerikanska jätten letar fler förvärv – och fler partners

Bolag En ny amerikansk storspelare har äntrat Sverige. I en exklusiv intervju med Fastighetssverige berättar Anuj Mittal, co-portfolio manager på Angelo Gordon, om bolagets syn på den svenska marknaden, vilka segment man letar efter och vad man tittar efter i potentiella nya partners.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
+ Plus
Flygbild över Västra hamnen. Det aktuella markområdet syns till höger.

Utvecklare landar eftertraktad markreservation – efter tio år+ Plus

Stoppad förvaltningsflytt kan räddas – av bostadsrätter+ Plus
Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan som sänkt sina koldioxidutsläpp med 95 procent.

"Endast de hållbara företagen kommer överleva"Digitaliseringsminister Anders Ygeman är en av talarna på ett av årets viktigaste event - Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering på Waterfront i Stockholm den 8 maj.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering – Anders Ygeman öppningstalar+ Plus
Cattis Carlén, blir politisk sakkunning åt Per Bolund.

Därför går Cattis Carlén till FinansdepartementetNordika den omdaning av Amasten som Jan-Erik Höjvall & Co påbörjat.

Nordika blir ny huvudägare i AmastenFastigheten Elefanten 40 i Malmö.

Wihlborgs hyr ut 8 200 kvadratmeter till Malmö stadKalmar.

Rikshem köper i KalmarFastighetssverige PLAY


Branschguiden

Perol Fastigheter uppför en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall.

Perol tecknar avtal med DomstolsverketPrime Living, med Hans Sandén som vd, ingår ett låneavtal med vissa aktieägare.

Prime Living lånar med Original Issue Discount om 25 procentHuvudägaren Klövern, med vd Rutger Arnhult, garanterar företrädesemssionen i Tobin Properties till 100 procent.

Tobin: Stor nyemission för att täcka obligationGrundaren Stefan Larsson lämnade vd-stolen på Bimobject och blir Chief Strategy Officer (CSO). Johan Svanström är ny tf vd.

Bimobject-grundarens nya roll klarJakob Österberg, vd för Slottsviken och ägare i Lackarebäck Holding.

Huvudägare lägger budpliktsbud på Spotlight-bolagKvarteret Nystavaren.

Bygg-Fast säljer byggrätter i EskilstunaSweco skapar ett Digital Office. Per Vidar Lundberg har rekryterats som digital affärsutvecklingschef.

Sweco skapar Digital OfficeSkärholmens Fastighetsägare: Oliver Berger, projektledare, Catarina Johansson Nyman, avgående vd, Anette Sand, ordförande, Sonny Söderström, tillträdande vd, och Henrik Tufvesson, vice ordförande.

Ny vd för Skärholmens FastighetsägareCarl Berthammar och Joanna Heikkilä.

Olov Lindgren gör satsning på energi- och hållbarhetsfrågorBelma Rejnefelt.

Sisab ändrar i ledningsgruppenCattis Carlén blir politisk sakkunnig hos bostadsminister Per Bolund.

Cattis Carlén blir politisk sakkunnig hos bostadsminister Per Bolund+ Plus

Därför lämnar Bengt Kjell Nyfosa
Se fler nyheter