Image

Fortsatta prisuppgångar på bostadsmarknaden

Bostäder Den senaste månaden ökade priserna på bostadsrätter med en procent och villapriserna med två procent. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3 procent på bostadsrätter och +7 procent för villor, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Bostadsområde.

SBAB:s bolånekunder väljer kortast möjliga bindningstid

Bostäder 80 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under juli. Det är en ökning sedan juni då 78 procent valde tre månaders bindningstid. Jämfört med genomsnittet för hela förra året är det en ökning med hela 10 procentenheter.


Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Riksbyggen ökade försäljningen av bostadsrätter i juli

Bostäder I juli sålde Riksbyggen 74 bostadsrätter vilket är en ökning med 37 procent jämfört med samma månad förra året. Uppsala var den marknad där Riksbyggen sålde flest bostadsrätter och Eskilstuna och Västerås hör också till städer som sticker ut i försäljningsstatistiken.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living får bygglov för nya lägenheter i Stockholm

Bostäder Prime Living har beviljats bygglov för ytterligare tolv nya lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga.


Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB: Fortsatt stigande bostadspriser i juli

Bostäder Under juli steg lägenhetspriserna i samtliga regioner utom i Storstockholm där de sjönk med 0,3 procent. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö och södra Sverige. Under samma period steg också villapriserna i alla regioner utom Storgöteborg där de sjönk med 1 procent. Mätt sedan årsskiftet visar samtliga regioner prisuppgångar för både lägenheter och villor utom Storstockholm där lägenhetspriserna stått stilla sedan dess. Därmed syns – så här långt – inga stora negativa coronaeffekter på bostadspriserna.


Unga mest positiva till att leva hållbart i framtiden

Bostäder I Skanskas senaste rapport Bopanelen 2030 framgår att närmare hälften av svenskarna skulle kunna sälja sin bil om man hade tillgång till en pool med eldrivna fordon, bland yngre i åldern 18–29 år är motsvarande siffra två av tre.


Bostadsområde.

Ny rapport: Därför vill bostadsrättsägare betala en högre avgift

Bostäder Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 avslöjar att landets bostadsrättsägare är villiga att betala en högre månadsavgift av flera orsaker. Miljöinvesteringar och gemensamma utrymmen som pool, gym eller bastu motiverar flest att betala mer. Även att betala för oförutsedda utgifter hamnar högt på listan trots att majoriteten är trygga med föreningens ekonomi.


Bostadsområde.

En av tre bostadsrättsföreningar planerar att höja sina avgifter

Bostäder Coronakrisen har förändrat mycket på den ekonomiska spelplanen i Sverige. Så även för många av landets bostadsrättsföreningar. Något som kräver åtgärder. En färsk undersökning som SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, låtit genomföra, visar nämligen att närmare var tredje förening har eller planerar att höja sina avgifter inom en snar framtid.


Hans Flink.

Villapriserna upp två procent i juni

Bostäder Den senaste månaden ökade priserna på villor med två procent i riket som helhet medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +2 procent på bostadsrätter och +5 procent på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Detaljplanen för 300 bostäder i Skärholmen har vunnit laga kraft.

Grönt ljus för 300 Riksbyggen-bostäder i Skärholmen

Bostäder Stockholms kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för Riksbyggens kommande bostadsrätter i projektet Söderholmen, Skärholmen. Riksbyggen planerar att bygga bostadsrätter i fyra etapper med cirka 70 lägenheter i varje etapp. Säljstart för den första etappen planeras kunna ske under 2023.


Linköping.

Enad front mot bostadsförmedling i Linköping

Bostäder Vänsterpartiet i Linköping vill inrätta en kommunal bostadsförmedling för att fördela lediga bostäder i staden. Förslaget har dock stött på ett närmast enat motstånd från kommunens egna bostadsbolag såväl som privata aktörer.


Robert Boije.

SBAB: Låga bostadsräntor i många år – även vid risk för finansiell turbulens

Bostäder Bostadsräntorna förblir låga under lång tid framöver. Strukturella faktorer som bidrar till fortsatt låga realräntor och en mycket expansiv penningpolitik i kölvattnet av coronakrisen samt den redan innan coronakrisen låga inflationen talar för det. Inte ens om coronakrisen skulle bli utdragen i tid med risk för begynnande finansiell turbulens och stigande riskpremier, finns starka skäl att tro att bostadsräntorna skulle öka särskilt mycket. Detta menar SBAB i sin nya Boräntenytt.


Boverkets Hans-Åke Palmgren.

Boverket: Byggandet bromsar in i coronapandemins spår

Bostäder Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.


Bostadspriserna steg brett i maj.

Valueguard: Uppgång på bostadsmarknaden i maj

Bostäder De svenska bostadspriserna steg med 2,2 procent i maj, enligt Valueguard.


Elin Fabre.

Elin Fabre: Bostadsmarknaden fungerar inte

Bostäder Hållbarhetsexperten Elin Fabre ger sin syn på stadsmiljöfrågor, butiksdöden och bostadsmarknaden i en intervju med Fastighetssverige.


Vänsterpartiets förslag om att ett kommunalt byggbolag ska inrättas under Framtiden Byggutveckling har stött på brett politiskt motstånd.

Bakslag för V-förslag om kommunalt byggbolag

Bostäder Vänsterpartiet i Göteborg vill att det kommunala bostadsbolaget Framtiden ska bli ett utförande byggbolag, som kan pressa priserna som allmännyttan får betala för nyproduktion och på så sätt hålla hyrorna lägre. Men förslaget har stött på brett motstånd. Fastighetssverige berättar mer.


Fridnäs tennisbanor kan bli platsen för en ny skola och nya bostäder i Västerås.

Här kan tennisbanor bli plats för skola och bostäder

Bygg/Arkitektur Fredagen den 29 maj har fastighetsnämnden i Västerås ett extrainsatt möte under morgonen med anledning av ett förslag om byggnation av en ny skola som planeras på en plats där det idag ligger tennisbanor. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Robert Boije.

SBAB: Balans för hyresrätter – fortsatt underskott på villor

Bostäder Det råder balans mellan efterfrågan och utbudet på nya bostadsrätter i Sveriges tre storstadslän och i de flesta regionstäderna. I de regionstäder och kommuner där utbudet av nya bostadsrätter de senaste åren varit större än efterfrågan går trenden mot balans. Det förklaras troligen av den betydligt lägre byggtakten sedan toppåret 2017. Underskottet på nyproducerade villor i många områden består. Det kan delvis förklara varför villapriserna påverkats mindre negativt av coronakrisen än bostadsrätterna. Detta enligt SBAB Booli Housing Market Index.


Hans Lind.

Professorn: Så här mycket kommer bostadspriserna att falla

Bostäder Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, beskriver läget på bostadsmarknaden och på den kommersiella marknaden i en intervju med Fastighetssverige. Hans syn på coronakrisen avviker från den många andra har.


Corona och BRF – fördubbling av sena betalningar från lokalhyresgäster

Bostäder Coronakrisen har drabbat en del av bostadsrättsföreningarnas lokalhyresgäster hårt, med kraftig ökning av sena betalningar som följd. Samtidigt tänker föreningarna mer med hjärtat än plånboken för att stödja sina lokalhyresgäster, enligt förvaltaren Nabos undersökning.