Image
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör på Castellum.

Castellum får höjd kreditrating av Moody’s

Bolag Castellum har tilldelats en uppgraderad investment grade med betyget Baa2, stabila utsikter, av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody’s.


Castellum etablerar stort MTN-program för euro

Ekonomi/Finansiering Castellum AB har etablerat ett låneprogram, Euro Medium Term Notes, och utsett en grupp av banker som emissionsinstitut. Låneprogrammet har ett rambelopp om 2 000 MEUR, och är avsett för att emittera obligationer i den internationella kapitalmarknaden.


Castellum: "Nu ser vi den fulla effekten"

Bolag För Fastighetssverige berättar Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör för Castellum om vad som ligger bakom den starka första kvartalsrapporten där resultatet var bättre än vad analytikerna hade räknat med.


Fastighetsjättarna om bytesaffären

Transaktioner Wallenstam och Castellum kommunicerade i slutet av förra veckan ut en bytesaffär. Fastighetssverige frågade bolagens IR-ansvariga om hur vanligt den här typen av strukturaffärer är.


Castellum sluter avtal med EIB om finansiering av två NZEB-byggnader

Bolag Castellum och Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett låneavtal om 75 miljoner euro för finansiering av två ”Nearly-zero-energy-buildings” (NZEB) i Sverige. Låneavtalet, som medger lån med upp till åtta års löptid, har möjliggjorts genom stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar, en central del i den Europeiska Kommissionens investeringsplan för Europa.


Emitterar en grön miljard

Ekonomi/Finansiering Castellum har genomfört sin första emission av gröna MTN-obligationer. Emissionen omfattade totalt 1 000 miljoner kronor i form av obligationer med en löptid om fem år.


Danielsson får utökat ansvar på Castellum

Karriär Ulrika Danielsson utses till en nyinrättad tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Castellum AB.