Image

Lotta Fogde till Jernhusen

Karriär Jernhusen har rekryterat Lotta Fogde som kommunikations- och hållbarhetschef till sin ledningsgrupp. Hon påbörjade sin anställning den 11 januari.


Zound utökar sina ytor – mitt i processen

Uthyrning Hörlursmodehuset Zound Industries flyttar i januari in i Jernhusens nyrenoverade kontorslokaler på Stockholms Centralstation. Mitt i flyttplanerna har de tecknat ett tilläggsavtal om ytterligare 755 kvadratmeter kontorsyta – deras totala yta blir nu 2 280 kvadratmeter.


Jernhusen säljer Mariesjöterminalen i Skövde

Transaktioner Sjöråsen AB köper logistikfastigheten Mariesjö 7 i Skövde. Köpeskillingen uppgick till 45 miljoner kronor och tillträde sker den 15 januari 2016.


Region Skåne tar över depåutveckling i Hässleholm

Transaktioner Jernhusen säljer mark i Kärråkra, Hässleholm, till Region Skåne, som fortsätter utvecklingen av en depå för Öresundståg på marken. Köpeskillingen är 28 miljoner kronor.


Jernhusen förbättrar rörelseresultatet

Bolag Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar steg under januari-september med 15 procent till 430 (373) miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tolv procent.


Värderingskammaren köper Vännäs station

Transaktioner Jernhusen säljer Vännäs station till Värderingskammaren i Göteborg AB. Tillträde sker nu i oktober.


Samtliga kontorsytor i Glasvasen är nu fullt uthyrda.

Fullt uthyrt i Glasvasen

Uthyrning Läkemedelsföretaget Novo Nordisk tecknar avtal om 800 kvadratmeter i Jernhusens kontorshus Glasvasen i Södra Nyhamnen, Malmö.
Därmed är Glasvasens kontorsytor fullt uthyrda.


Jernhusen säljer för bostadsutveckling

Bygg/Arkitektur Jernhusen säljer, för första gången, en fastighet i Stockholmsområdet i syfte att frigöra kollektivtrafiknära mark för bostäder. Totalt satsar Familjebostäder 666 miljoner på området.


Jernhusen säljer till JM – 100 nya bostäder i Örebro

Transaktioner Jernhusen säljer delar av området Alnängarna vid Örebro Centralverkstad. JM planerar att bygga 100 nya bostäder med start 2016.


Jernhusen förstärker inom fastighetsutveckling och handel

Bolag Jernhusen förstärker organisationen inom affärsområdet Stationer. De nya medarbetarna kommer närmast från tjänster på Coop Fastigheter och Newsec.


Jernhusen tecknar ramavtal med 14 teknikkonsulter

Bolag Jernhusen har tecknat ramavtal med ett nätverk av teknikkonsulter och arkitekter som täcker behoven av konsulter för utveckling av stationer, depåer och kombiterminaler över hela landet.


Topax köper Kalmar station

Transaktioner Jernhusen säljer Kalmar station till Topax Kvarnholmen AB. Överlämnandet sker i september.


Eucoon köper Karlskrona station

Transaktioner Nu är det klart att Jernhusen säljer Karlskrona station till Eucoon. Överlämnandet sker i september 2015.


Huge rekryterar från Jernhusen

Karriär Huge Fastigheter anställer Christer Hero som ny ekonomichef. Han kommer närmast från Jernhusen.


Jernhusen och Stadler utvecklar depå i Västerås

Bygg/Arkitektur Jernhusen och Stadler tecknar avtal om uppgradering av depå i Tillberga i Västerås om kapacitet för uppgradering av SJ:s tåg X 2000.


Jernhusen tecknar nytt avtal med MTR Express

Uthyrning Jernhusen tecknar nytt avtal med MTR Express i Hagalunds Depå och anpassar även nya verkstaden med ett permanent lager, vilket kommer att möjliggöra ett effektivare underhåll av tågen. Totalt är affären värd omkring 900 000 kronor per år.


Real Samhällsfastigheter köper av Jernhusen i Karlskrona

Transaktioner Real Samhällsfastigheter, dotterbolag till Real Holding, köper lokstallet och godsmagasinet inklusive byggrätter i Karlskrona. Bolaget planerar cirka 500 lägenheter i området.


Jernhusen bygger nytt kontorshus i Södra Nyhamnen

Bygg/Arkitektur Jernhusen fortsätter satsningen i Södra Nyhamnen, området vid Malmö Centralstation, och investerar drygt 300 miljoner kronor i det nya kontorshuset Foajén. I samma kvarter blir det även plats för nya bostäder.


Bravida och Jernhusen förlänger driftavtal i södra Sverige

Bolag Bravida och Jernhusen har träffat en överenskommelse om att förlänga driftavtalet avseende stationer, depåer och godsterminaler i södra Sverige.


Bonnier Fastigheter rekryterar transaktionsansvarig

Bolag Den nye transaktionsansvarige, som även kommer att ingå i ledningsgruppen, har ett förflutet på bland annat Jernhusen, Newsec och Skanska.