Image

Kommunikationschefen lämnar Jernhusen efter meningsskiljaktigheter

Bolag Ingrid Christensson, sedan 1 januari 2014, kommunikationschef på Jernhusen, lämnar bolaget efter att hon och vd Kerstin Gillsbro har kommit fram till att de inte har samma syn på hur kommunikationsarbetet ska utvecklas.


Jernhusen emitterar till 0,71 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 300 miljoner kronor inom ramarna för sitt MTN-program.


Första kontorshyresgästen till nya Centralen klar

Uthyrning De nya kontorslokalerna på Stockholms Centralstation har fått sin första hyresgäst. Det är IT-managementbolaget 3gamma som har tecknat avtal med Jernhusen om att hyra 580 kvadratmeter. De flyttar in den 1 september i år.


Region City.

Jernhusen inleder uthyrningsarbete för Region City – konsult utsedd

Uthyrning Nu inleds uthyrningsarbetet för de planerade kontoren i Jernhusens jätteprojekt Region City i centrala Göteborg. Jernhusen samarbetar med att av de stora konsulthusen i uthyrningsarbetet.


Hemsö rekryterar från Jernhusen

Karriär Hemsö har rekryterat Mattias Lindén som ny förvaltare. Han kommer närmast från Jernhusen och kommer nu i huvudsak att arbeta med Hemsös life science-fastigheter i Huddinge.


Jernhusen vill sälja stationer

Transaktioner Med lokalt ägande och förvaltning kommer mindre stationer att utvecklas bättre. Det är tanken bakom att Jernhusen nu vill sälja ytterligare tre stationer.


Första spadtaget för Eldaren

Bygg/Arkitektur I morgon startar Jernhusen bygget av det nya kontorshuset Eldaren vid Uppsala Centralstationen. Detta hus kommer från och med hösten 2016 inrymma flera av Landstinget i Uppsala läns förvaltningar, däribland ledningskontoret.


Arcona bygger åt Jernhusen i Uppsala

Bygg/Arkitektur Det blir Arcona som får uppdraget av Jernhusen att bygga ett kontorshus om cirka 8 900 kvadratmeter i centrala Uppsala. Ordervärdet är 130 miljoner kronor.


Ålandsbanken flyttar in i Glasvasen

Uthyrning Ålandsbanken tecknar nytt hyresavtal med Jernhusen i kontorshuset Glasvasen, intill Centralstationen i Malmö. Avtalet omfattar 300 kvadratmeter och beräknad inflyttning sker i december 2015.


Jernhusen: 22 procent högre rörelseresultat

Bolag Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 22 procent under 2014 jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen beror på gynnsamma omvärldsfaktorer, färdigställda projekt samt på ett fokuserat arbete med att öka intäkterna och att effektivisera verksamheten.


Jernhusen utvecklar Sävenäs Depå

Bygg/Arkitektur Jernhusen bygger om Sävenäs Depå i Göteborg i nära samarbete med beställaren Västtrafik. Depån anpassas till en mer flexibel underhållsdepå för den senaste modellen av Västtrafiks pendeltåg. Den totala investeringen uppgår till 50 miljoner kronor.


Leonidas Chokladbutik
öppnar på Stockholms Centralstation

Uthyrning Jernhusen fortsätter utveckla stationsutbudet i Stockholm med den belgiska chokladleverantören Leonidas som öppnar en pop-up-butik i övre hallen på Stockholms Centralstation den 21 december.


Lagardère Unlimited tar över driften av Friends Arena

Uthyrning Den 1 januari tar Lagardère Unlimited över driften av Friends Arena i ett avtal som sträcker sig minst tio år fram i tiden.


Jernhusen säljer stationsnära fastighet i Skövde

Transaktioner Jernhusen har sålt byggrätten vid Skövde Centralstation till Hemfosa. Sedan tidigare finns en detaljplan för området som medger utveckling av kontor och parkeringshus på fastigheten.


Jernhusen bygger nytt och hyr ut i Uppsala

Uthyrning I går tecknade Jernhusen ett hyresavtal med Landstinget i Uppsala län gällande kontorsytorna i den kommande byggnationen Eldaren. I september 2016 kommer de att flytta in med cirka 375 personer.


Jernhusen återköper och nyemitterar

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har genomfört ett återköp av en utestående obligation om 300 miljoner kronor. Samtidigt genomförs två nya obligationsemissioner om 150 miljoner kronor vardera inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).


Jernhusen köper Västra Station i Lund

Transaktioner Jernhusen köper stationsbyggnaden Västra Station av Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF. Stationen, som också innehåller butiks- och kontorslokaler, kommer att få ett ännu större utbud av service för resenärerna.


Jernhusen säljer mark till Aspholmen i Örebro

Transaktioner Aspholmen Fastigheter köper det byggklara markområdet vid Örebro Centralstation av Jernhusen.


Jernhusen: Effektiviseringar bidrog till ökat resultat

Bolag Jernhusen förbättrade sitt rörelseresultat före värdeförändringar, i jämförelse med föregående år, tack vare ökade intäkter och effektiviseringar i verksamheten.


Salt & Sill öppnar på Centralstationen i Malmö.

Västkustkrog öppnar på Malmö Centralstation

Uthyrning Salt & Sill Deli flyttar efter årsskiftet in på Malmö Centralstation. De kommer framförallt etablera en matbar men också en delikatessdisk med inspiration från västkusten.