Image

Klart för nya stationen i Växjö

Bolag Avtalet om nytt stations- och stadshus som Jernhusen skapar i Växjö är nu undertecknat.


Jernhusen planerar 800 bostäder i Malmö

Bostäder Stadsbyggnadskontoret i Malmö har fått i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Jernhusens fastighet i Ellstorp nära Malmö centralstation. Här planerar Jernhusen för 800 bostäder.


Sweco får modernisera Stockholms central

Bygg/Arkitektur Sweco anlitas av Trafikverket för att planera och utforma moderniseringen av stationsmiljön och järnvägsanläggningen vid Stockholms central.


Skierfe rekryterar från Jernhusen

Karriär Kajsa Westerdahl, tidigare chefsjurist på Jernhusen, går till Skierfe Advokatfirma.


Gillsbro om Jernhusens start på 2017

Bolag Jernhusens vd Kerstin Gillsbro sammanfattar läget i transport- och fastighetssektorn. Och säger varför man inte är i förvärvartagen.


Här är Jernhusens nästa satsning i Region City

Bygg/Arkitektur Jernhusen presenterar nu konceptet för nästa planerade satsning i Region City i Göteborg – Älvtornet. Byggnaden avses bli 19 våningar hög och planeras innehålla nya stationsfunktioner och arbetsplatser.


”Handlar om olika tolkningar”

Juridik Jernhusen om nederlaget i mark- och miljööverdomstolen – tvisten med Uppsala kommun. ”Så klart väldigt olyckligt”.


Göteborg 400+
Björn Siesjö, Morgan Furby, Carin Hjulström, Patrik Lindström och Urban Hammarlund.

De leder Göteborg 400+

Göteborg 400+ Carin Hjulström blir moderator för framtidsseminariet Göteborg 400+. Till sin hjälp får hon fyra rutinerade sidekicks/expertkommentatorer med djupa kunskaper om Göteborgsmarknaden.


”Är inte så vansinnigt viktigt med den typen av publicitet”

Bygg/Arkitektur Tio finalister ska bli en vinnare när stockholmarna röstar fram Årets Stockholmsbyggnad 2017. Arkitektbyrån Vera har ritat tre av de tävlande bidragen men tycker inte att priset är så viktigt. "Är såklart jätteroligt", säger Eva Eliasson på Jernhusen som tävlar med Stockholm Continental.


"Ska inte enbart vara en station"

Bygg/Arkitektur Fyra arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. En del i målbilden är att det vinnande förslaget ska innehålla något som skapar något lite extra för staden.


Göteborg 400+
Ola Serneke, Sharam Rahi, Urban Hammarlund, Bjarne Fjellanger, Simon Wallqvist, Eva Tenow och Björn Marklund

De stora utvecklingsområdena

Göteborg 400+ Göteborgsregionen präglas av stora framtidsplaner. Hur går det i några utvalda spännande områden? Hur mycket är klart till jubiléet 2021 och hur överens är staden och byggherrarna?
Flera av de stora planerna presenteras på seminariet Göteborg 400+.
Anmäl er nu – den här veckan avslutas Boka Tidigt-erbjudandet!


Fyra arkitektförslag för Lunds centralstation

Bygg/Arkitektur Fyra arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut.


Magnolia köper av Jernhusen i Tumba

Transaktioner Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Tumba 7:241 i Botkyrka kommun. Fastigheten omfattar cirka 238 000 kvadratmeter mark och Magnolia Bostad kommer här att driva detaljplan för framför allt bostadsändamål.


Södra Nyhamnen kan få 500 bostäder

Bostäder Nu tar Jernhusen ytterligare ett steg i Södra Nyhamnen i Malmö med att skapa en stationsnära stadsdel. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut den 24 mars om samråd för detaljplan.


Jernhusen säljer till Sundsvalls kommun

Transaktioner Jernhusen säljer tre fastigheter till Sundsvalls kommuns fastighetsbolag Skifu med en köpeskilling på 111 miljoner kronor. Centralstationen är en av fastigheterna.


Jernhusen och White skapar Växjös nya stations- och stadshus

Bygg/Arkitektur Växjö får ny station och nytt stadshus i samma byggnad.


”Ett ökat intresse för våra fastigheter”

Bolag Jernhusens vd Kerstin Gillsbro om bolagets framtida utmaningar och hur framtidens centrala lägen i de stora städerna ska planeras.


Detaljplaneprocessen för Centralstationen startad

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden beslutade på torsdagen att tillsammans med Jernhusen starta detaljplaneprocessen för centralstationsområdet i Stockholm. Målet är att skapa nya stationsbyggnader till år 2025.


Jernhusen avyttrar bostäder i Malmö

Bostäder Jernhusen tar nu nästa utvecklingssteg i Södra Nyhamnen. I samband med utvecklingen av kontorshuset Foajén avyttrar Jernhusen den del som ska bli bostäder till Veidekke Bostad.


Fabege i flera Solnaförvärv

Transaktioner Fabege köper ut flera aktörer från Friends Arena och äger nu 66 procent. Fabege köper även flera byggrätter och fastigheter av Peab i Solna.