Image

Ny upplåtelseform erbjuds i Eskilstuna

Bostäder Eskilstuna Kommunfastigheter AB har beslutat att erbjuda hyresgäster den nya upplåtelseformen andelsägarmetoden. Metoden gör det möjligt för hyresgäster att köpa sin bostad utan ombildning till bostadsrätt och där nuvarande fastighetsägare, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, är kvar som huvudägare och förvaltare.
Publicerad den 20 Februari 2012

Andelsägarmetoden ger oss möjlighet att skapa ägarinslag och en blandning av upplåtelseformer inom vårt befintliga fastighetsbestånd och ger dessutom våra hyresgäster en möjlighet till bostadskarriär utan att behöva flytta från området. Det ligger helt i linje med våra ägardirektiv därför tycker vi det är intressant att pröva andelsägarmetoden, säger Birgitta Eriksson, ordförande i Kommunfastigheter.

Andelsägarmetoden bygger på att hyresgäster som vill äga sitt boende blir delägare i hela fastigheten och får genom standardiserade avtal med övriga delägare rätt att disponera just sin lägenhet. Den som köper en andelsägarlägenhet tar sedan ansvar för sin lägenhets inre underhåll på samma sätt som i en bostadsrättslägenhet.

Alla fastighetsdelar utanför lägenheten förvaltas av den ursprunglige fastighetsägaren och regleras helt genom Andelsägarmetodens standardavtal. Köparna av andelsägarlägenheter upphör som hyresgäster och betalar istället för hyra en förvaltningskostnad till den ursprunglige fastighetsägaren.

– Vi har nu en bra metod som passar fastighetsägare och hyresgäster i områden där man önskar en blandning av ägda och hyrda bostäder men där bostadsrättens majoritetskrav, samt hög egen insats kan göra det svårt att ombilda till bostadsrätt. Eskilstuna är ett sådant område och det skall bli mycket spännande att etablera Andelsägarmetoden även här, säger Henrik Friman, vd för Andelsägarbolaget M2 AB.

Köpet av en Andelsägarlägenhet kräver normalt en låg egen insats och köparen löser resterande finansiering genom belåning mot säkerheter i fastigheten. Den egna insatsen vid första köpet kan vara cirka 15 000 – 30 000 kronor. Den sammantagna boendekostnaden (lånekostnad samt förvaltningskostnad) blir normalt lägre än nuvarande hyra beroende på att köparen tar över ansvaret för sin lägenhets inre underhåll. En andelsägarlägenhet kan, likt en bostadsrätt, sedan säljas på den öppna marknaden.

Metoden har utvecklats av Bruno Isaksson, ordförande och grundare av Andelsägarbolaget M2 AB.

– En viktig fördel med andelsägarmetoden är att de hyresgäster som inte vill äga sin bostad kvarstår som hyresgäster precis som tidigare och med samma förvaltare. Detta är något som varit viktigt för oss när vi utvecklat andelsägarmetoden eftersom vi sett flera ombildningar till bostadsrätt där kvarvarande hyresgäster fått en försämrad situation. Här kan man verkligen säga att den hyresgäst som väljer fortsatt hyresboende gjort ett aktivt förstahandsval och att andelsägarmetoden därför till och med kan stärka hyresrätten, säger Bruno Isaksson.

Under våren 2012 kommer de första hushållen i valt referensområde i Eskilstuna att erbjudas möjligheten att köpa sin bostad med användande av Andelsägarmetoden.

Också i Botkyrka används metoden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Petter Stordalen är ingen förvaltare"

Bolag Stordalenägda Strawberry samlar all verksamhet inom fastighet under en ledning. Daniel Stenbäck blir vd för Strawberry Forever och Strawberry Brothers, samt styrelseordförande för Strawberry Properties. Daniel Stenbäck berättar för Fastighetssverige varför Petter Stordalen gör de här förändringarna, hur de arbetar vidare med transaktioner efter den jättelika hotellförsäljningen i Stockholm nyligen och när han tror att hotellmarknaden har återhämtat sig till tidigare nivåer igen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY