Image
Bild: Istock

Ny prognos från Sepref: Fler tror på högre kontorshyror

Bolag Kontorshyrorna kommer att stiga eller ligga oförändrade under det kommande året i Stockholm och Malmö. Det är alla tillfrågade branschbedömare överens om i Sepref:s senaste konsensusprognos för andra kvartalet 2022.
Publicerad den 10 Maj 2022

När det gäller Stockholm tror hälften av bedömarna (48 procent) på stigande hyror och hälften (50 procent) på oförändrade hyror under perioden.
För Malmökontoren mer än fördubblas antalet experter som tror på högre kontorshyror – från 14 till 35 procent. Ingen av de tillfrågade bolagen tror längre på lägre hyror i Stockholm och Malmö under det kommande året.

För Göteborg ökar också andelen som tror på stigande hyror, 42 procent, att jämföra med förra mätningen då 37 procent svarade detsamma. Även här är det färre inom branschen som tror på sjunkande hyror.

Den så kallade konsensusprognosen samlar svar från experter i hela fastighetsbranschen. Frågorna handlar om utvecklingen på kontorsmarknaden på kort sikt (nästa kvartal) och längre sikt (12 månader).

Den senaste undersökningen som genomfördes i april 2022 visar att efterfrågan på högkvalitativa kontor består i alla tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Den kortsiktiga prognosen för kontorshyrorna i det mest attraktiva segmentet, så kallad prime office rent har stigit i både Stockholm och Göteborg.
I Stockholm prognostiseras primehyran uppgå till 8 500 kr/kvm/år i slutet av kvartalet. Motsvarande prognos för Göteborg är 3 750 kr/kvm/år och för Malmö 3 000 kr/kvm/år. Detta är rekordnivåer för alla tre städerna.

Ökad efterfrågan på prime-kontor och stigande hyror i segmentet har även lett till ett ökat investerarintresse. Den kortsiktiga prognosen för avkastningskraven, så kallad prime office yield, har justerats ned i både Stockholm och Malmö i den senaste undersökningen. I Göteborg har avkastningskraven förblivit oförändrade efter att ha sänkts de två föregående kvartalen.

När det gäller den långsiktiga prime office yield-prognosen går åsikterna isär mer i den senaste undersökningen jämfört med den som gjordes för första kvartalet. Något fler förväntar sig stigande avkastningskrav på ett års sikt.

Andelen som förväntar sig sjunkande eller oförändrade avkastningskrav på ett års sikt är dock alltjämt dominerande i alla tre städerna.

Om Sepref:s konsensusprognos
Varje kvartal sedan mer än tio år tillbaka genomför nätverket the Swedish Property Research Forum (SEPREF), som är en sektion i föreningen Samhällsbyggarna, en konsensusprognos avseende kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ett fyrtiotal bolag i fastighetsbranschen bjuds in att svara på enkäten. Frågorna handlar om kontorshyror (prime office rent) och avkastningskrav (prime office yield) på kort och lång sikt.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Colliers Sverige på Branschguiden

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda.
Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Tenant Representation & Enterprise Clients, Workplace Advisory & Project Management, Research samt Valuation. Med kontor i både...

Läs mer om Colliers Sverige på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Största försäljningarna i offentlig sektor

Lista Under nuvarande mandatperiod har offentlig sektor sålt fastigheter för cirka 48 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt fem procent av den totala transaktionsvolymen. Här presenterar Fastighetssverige en lista på de 15 största affärerna som gjorts under 2021 och hittills under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige