Image

Magnolia höjer utdelning till 1,75

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett något lägre resultat än föregående år, men höjer utdelningen till 1,75 kronor per aktie (1,00).
Publicerad den 24 Februari 2017
Fredrik Lidjan. Bild: Magnolia Bostad
Fredrik Lidjan.

2016-siffrorna:
# Nettoomsättning uppgick till 1 010 mkr (876).
# Rörelseresultatet uppgick till 355 mkr (358).
# Årets resultat uppgick till 265 mkr (308). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 5,87 kr per aktie (8,36).
# Det egna kapitalet uppgick till 998 mkr (771). Eget kapital per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 22,79 kr per aktie (17,93).
# Magnolia Bostad har under året förvärvat 9 190 st planerade byggrätter och antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 2 124.
# Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,00).

Magnolia Bostads mål är att, från och med 2018, årligen kunna produktionsstarta:
• 2 700 hyresrätter - varav 675 bostäder som i samarbete med köparen omvandlas till bostadsrätter
• 300 bostadsrätter
• 4 vårdboenden
• 1 hotell

Vd Fredrik Lidjan:
- Att kunna produktionsstarta 3 000 bostäder per år bygger på tre komponenter: byggrätter, organisation och finansiering. Attraktiva byggrätter är starten på varje projekt, organisationen behövs för att se till att utvecklingen genomförs på ett bra sätt och en god finansiering är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Inom samtliga dessa områden har vi under 2016 gjort stora framsteg.

- Grunden i Magnolia Bostads verksamhet ligger i förvärvet av attraktiva byggrätter i Sveriges storstadsområden och tillväxtorter. Under 2016 uppvisade projektportföljen en nettotillväxt om cirka 8 175 bostäder, en ökning med 117 procent sedan 2015. Samtliga förvärv sker på hyresrättskalkyl.

- Bolagets organisation befinner sig i stark tillväxt och bestod vid årsskiftet av 55 anställda. Under året har vi förstärkt organisationen på alla områden och rekryterat en rad nyckelkompetenser.

- Bolaget har under året emitterat två obligationsemissioner om sammanlagt 1 000 mkr. Totalt deltog cirka 100 investerare i vardera av de övertecknade emissionerna.

- Magnolia Bostad arbetar utöver forward-funding även med andra finansieringsformer. december utökade vi samarbetet med Alecta då vi bildade ett gemensamägt bolag och förvärvade fastigheten Stinsen 2 i Sollentuna, där vi planerar att utveckla cirka 2 000 bostäder. I november tecknade Magnolia Bostad även ett ramavtal med Slättö om framtida försäljningar av bostadsprojekt till ett värde av minst fem mdkr, ett värde som successivt kan komma att ökas till 14 mdkr. Magnolia Bostad har därmed säkrat en köpare för upp till 7 000 bostäder.

- När jag blickar framåt gör jag det med tillförsikt. Just nu pågår arbetet med att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista, något som vi planerar att genomföra under 2017. Vi vill med detta ge aktien en ökad likviditet och bidra till en ännu bättre transparens i bolaget för aktieägarna.

- Jag vill tacka våra medarbetare, och samarbetspartners för ett framgångsrikt 2016. Vi är övertygade om att vi med de satsningar och investeringar som gjorts under 2016 lagt en god grund för bolagets fortsatta tillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Slumrande segmentet som kan bli nästa steg för Slättö

Bolag Slättös vd Johan Karlsson berättar för Fastighetssverige om utmaningarna hittills under året, hur han ser på marknadsläget och vad som blir Slättös viktigaste fokus under årets andra halva. Slättö är även nyfikna på att ta sig an något nischsegment framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige