Image
Erik Rune.

Erik Rune blir ny vd för Holmströmgruppen

Bolag Erik Rune lämnar tjänsten som vice vd för Magnolia för att istället bli vd för Holmströmgruppen. Ny vice för Magnolia blir bolagets nuvarande CDO Gurmo Endale.


Magnolias vd Fredrik Lidjan.

Värdeförändringar lyfter Magnolia till plussiffror

Bolag Magnolia Bostads nettoomsättning uppgick till 54 mkr (214) under Q3. Rörelseresultatet uppgick till 150 mkr (-10), varav 183 mkr (-) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.


Erik Dansbos Slättö och Fredrik Lidjans Magnolia Bostad bildar ett JV-bolag.

Slättö etablerar ny fond – bildar JV med Magnolia

Bolag Slättö Core+ etablerar startportfölj om 1,2 miljarder kronor. Slättö bildar ett JV-bolag med Magnolia Bostad – det nybildade JV-bolaget kommer att utveckla bostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande och förvaltning. I ett första skede förvärvar JV-bolaget fem projekt varav fyra från Magnolia Bostad. Bolaget förväntas initialt att omfatta upp till 800 boenden.


Karlstad.

Magnolia köper av Coop i Karlstad – ska bygga 430 bostäder

Transaktioner Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av del av fastigheten Tullholmssågen 4 i Karlstad kommun. På fastigheten planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 430 bostäder om 25 500 kvadratmeter BTA.


Magnolia tecknar ett 20-årigt avtal med Östersunds kommun om ett vårdboende.

Magnolia Bostad tecknar avtal om vårdboende med Östersunds kommun

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Östersunds kommun för ett nytt vård- och omsorgsboende om 80 lägenheter och cirka 6 300 kvadratmeter. Inflyttning beräknas till första halvåret 2022.


Orminge Centrum.

Magnolia Bostad förvärvar mark av Rikshem

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av delar av fastigheten Orminge 46:1 i Orminge centrum, Nacka kommun, omfattande cirka 10 400 kvm BTA. I direkt anslutning till marken har Magnolia Bostad sedan tidigare även ett markreservationsavtal om 4 700 kvm BTA. På fastigheterna planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 200 boenden och 72 vårdboenden.


Fredrik Lidjan.

Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar JV i Åkersberga

Transaktioner Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar ett joint venture med syfte att gemensamt utveckla cirka 150 000 kvadratmeter BTA bostäder i det havsnära området Näsängen i Åkersberga, Österåker kommun.


Fredrik Lidjan, vd Magnolia Bostad.

Magnolia: Nettoomsättning och rörelseresultat ner

Bolag Nettoomsättning och rörelseresultat ner när Magnolia presenterar Q2-rapporten.


Magnolia, med Fredrik Lidjan som vd, säljer sin JV-del av Bergshamraprojektet till Randviken, lett av Tobias Emanuelsson.

Randviken köper ut Magnolia i Bergshamra

Transaktioner Randviken köper Magnolias del av det JV-bolag som äger fastigheten Skogskarlen 3 i Bergshamra, Stockholm.


Thomas Persson blir vd för Magnolias och Alectas JV.

Thomas Persson blir vd för Magnolia- och Alecta-JV

Karriär Thomas Persson tillträdde på onsdagen för Sollentuna Stinsen JV AB.


Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

Magnolia: Orealiserade värdeförändringar räddar resultatet

Bolag Magnolia Bostads nettoomsättning minskade till 37 mkr (532), men stora orealiserade värdeförändringar gör att rörelseresultatet når strax över förra årets siffror i Q1-rapporten.


Här är fastighetsbolagen som betalar bäst…

Bolag Fastighetsbranschen omsätter dagligen miljardbelopp, men på vilket bolag har man egentligen högst löner? Fastighetssverige har kartlagt medellönerna hos de noterade bygg- och fastighetsjättarna – här är hela listan.


Fredrik Lidjan.

Magnolia: Minusresultat i Q4, slopar utdelningen

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett rörelseresultat på -33 miljoner kronor (229) för Q4 och 164 miljoner kronor för helåret (384). Ingen utdelning lämnas för 2018 (1,75).


Därför går Magnolia in i Östersund

Bolag Magnolia Bostad har nyligen förvärvat den före detta bangårdsfastigheten utmed Bangårdsgatan i Östersund av Jernhusen. Det är första gången som bolaget går in i Östersund.


Jernhusen säljer till Magnolia Bostad i Östersund

Transaktioner Jernhusen säljer den före detta bangårdsfastigheten utmed Bangårdsgatan i Östersund. Köparen är bostadsutvecklaren Magnolia Bostad som kommer fortsätta att utveckla området.


Magnolia förlorar krav i skiljetvist

Juridik Magnolia Bostad förlorar en tvist i skiljedom och får till följd av detta en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet om 25 miljoner kronor.


Magnolia tecknar blockhyresavtal med Aleris

Uthyrning Magnolia Bostad tecknar 15-åriga blockhyresavtal med Aleris Omsorg AB i både Österåker och Stockholm.


Så går det för de pressade bostadsutvecklarna

Bostäder Efter rapporter om uppskjutna projekt, juridiska processer och fallande aktiekurser har Fastighetssverige kikat närmare på bostadsutvecklarnas faktiska siffror.

Därför tror Tobins transaktionschef fortsatt på bolaget

Bolag För Fastighetssverige berättar Johan Varland, transaktionschef och styrelseledamot i Tobin Properties, hur han ser på marknadsläget – och bolagets framtid: "En väsentlig skillnad".


Minusresultat från Magnolia

Bolag Magnlia Bostad redovisar ett rörelseresultat på -10 mkr (8) för det tredje kvartalet.


Magnolia Bostad värvar Serafim-grundare

Bolag Magnolia Bostad fortsätter sin rekryteringsoffensiv. Nu kan Fastighetssverige berätta att bolaget värvar en av grundarna av Serafim Fastigheter.