Image

JLL: Stabil fastighetsmarknad i Norden

Sverige Finanskrisen fortsätter att påverka fastighetsbranschen i hela Europa, så även i de nordiska städerna. Den förutspådda återhämtningen har dragit ut på tiden, vilket lagt sordin på de nordiska BNP-prognoserna. Men Norden står mer stadigt än resten av Europa, vilket inte minst Norges förväntade tillväxt om 2,4 procent visar. Detta framgår av höstens upplaga av NCR - Nordic City Report om den nordiska fastighetsmarknaden från Jones Lang Lasalle.
Publicerad den 5 September 2013

Jämfört med prognosen på en minskning av BNP på 0,4 procent för Europa som helhet, framstår Norden som en riktig framgång. Kontorshyresmarknaderna, särskilt i Göteborg och Oslo, har varit starka hittills i år, med nya bottenrekord i vakansgrad och stigande hyresnivåer. Uthyrningsaktiviteten har varit hög, med nybyggda fastigheter som är fullt uthyrda från dag ett – även de som har byggstartats på spekulation.

Kontorshyresmarknaden i Stockholm är fortsatt stabil, även om man börjat skönja viss avmattning på en del håll. Nyproduktionen av kontor har varit mycket begränsad, medan vakansgraden legat i stort sett stilla med undantag för marknaderna utanför de mest centrala delarna där vakanserna sjunkit. Detta förstärker ytterligare trenden med storföretagens utflyttning från innerstaden, där Telia Sonera, Swedbank, Nordea och Vattenfall är några exempel. Genomsnittlig vakansgrad i Stockholm är nu nere på 9,5 procent, den lägsta sedan 2008.

Investeringsvolymen i Stockholm uppgick till 18,2 miljarder kronor under första halvåret 2013. Detta var i nivå med andra halvan av 2012, men 9 procent lägre än första halvåret 2012. Denna volym stod för 41 procent av landets totala transaktionsvolym, en minskning från 46 procent samma period förra året.
I Malmö har vakanserna som ökade mot slutet av förra året nu sjunkit och är tillbaka på förra årets nivå 6,8 procent.

Köpenhamn och Helsingfors har det dock mer problematiskt än de norska och svenska städerna. Andrahandsuthyrningar har ökat och vakansgraden stigit, särskilt i äldre fastigheter i sekundärlägen som har rönt svalt intresse både från hyresgäster och investerare.

På det stora hela är intresset för fastighetsinvesteringar i Norden fortsatt högt, även om utländska aktörer ofta har svårt att konkurrera med lokala aktörer. Fortsatt är det störst efterfrågan på moderna byggnader med långa kontrakt och starka hyresgäster i storstädernas centrala delar.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige