Image

Jernhusen: Effektiviseringar bidrog till ökat resultat

Bolag Jernhusen förbättrade sitt rörelseresultat före värdeförändringar, i jämförelse med föregående år, tack vare ökade intäkter och effektiviseringar i verksamheten.
Publicerad den 23 Oktober 2014
Kerstin Gillsbro. Bild: Jernhusen
Kerstin Gillsbro.

Jernhusens investeringar i Sveriges infrastruktur fortsätter. Under perioden har uppförandet av MTR:s nya underhållsverkstad på Hagalunds Depå påbörjats och under hösten har kunden Mertz Transport flyttat in när Crossdockterminalen på Malmö kombiterminal färdigställts. Kontorshuset Glasvasen, vid Malmö Centralstation, samt Stockholm Continental och kontoren på Stockholms Centralstation fortskrider också enligt plan.

- Jag hyser en stark framtidstro då vi ser att det blir allt populärare att välja hållbara transporter med tåg och buss. Vi fortsätter att arbeta utifrån vår målsättning - att öka det kollektiva resandet och få mer gods på järnväg – bland annat genom att utveckla värdefull mark i stationsnära lägen, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Niomånadersrapporten i korthet:

• Fastighetsintäkterna uppgick till 875 (824) miljoner kronor. Ökningen beror främst på förändringar i fastighetsbeståndet.

• Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 26 procent och uppgick till 373 (296) miljoner kronor. Förbättringen förklaras både av ökade intäkter och lägre kostnader tack vare effektiviseringar.

• Rörelseresultatet uppgick till 423 (217) miljoner kronor.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 236 (209) miljoner kronor. Periodens skatt uppgick till 58 (–60) miljoner kronor, och har främst påverkats av skatteeffekt vid bolagsförsäljning.

• Investeringar i fastigheter uppgick till 822 (854) miljoner kronor.

• Fastighetsförsäljningar uppgick till 483 (27) miljoner kronor, där frånträdet av Älvsjödepån till SL i januari står för huvuddelen av köpeskillingen.

• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 354 miljoner kronor till 11 680 miljoner kronor. Förändringen förklaras av avyttringar och investeringar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY