Image
Stationen i Nässjö når det högsta resultatet i Jernhusens NRI-undersökning.

Topplistan: Sveriges populäraste järnvägsstationer

Sverige Sveriges mest populära järnvägsstation finns i Nässjö, som uppnår 81 i Nöjd Resenärsindex i Jernhusens återkommande mätning.


Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs.

Två topp-vd:ar till JM:s styrelse

Bolag Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs föreslås ta plats i JM:s styrelse.


Ny HR- och verksamhetsutvecklingschef på Jernhusen

Karriär Henrik Fontin tillträder som HR- och verksamhetsutvecklingschef på Jernhusen den 6 augusti. Han efterträder Maria Dillner Sjölin som går vidare till Veolia.


Jernhusens gröna obligation under en procent i femårsränta

Ekonomi/Finansiering Intresset var stort när Jernhusen under tisdagen genomförde sin första gröna obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionen ska finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling till stöd för ökat resande och transporter med tåg.


HR-chef lämnar Jernhusen

Karriär Jernhusens chef för HR och verksamhetsutveckling, Maria Dillner Sjölin, kommer till hösten att tillträda som nordisk HR-direktör för Veolia.


Jernhusen köper ut Stockholms stad

Transaktioner Jernhusen köper Stockholms stads aktieinnehav i Stockholms Terminal AB (STAB) på Cityterminalen. STAB, som fram tills nu ägts av både Jernhusen och Stockholms stad, hanterar driften av bussterminalen. Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm.


Michael Englund ny säkerhetschef på Jernhusen

Bolag Michael Englund har rekryterats som ny säkerhetschef till Jernhusen. Han börjar i januari och kommer närmast från rollen som säkerhetschef på Stockholm Live.


Investeringar höjer Jernhusens resultat

Bolag Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor.


Gillsbro om Jernhusens start på 2017

Bolag Jernhusens vd Kerstin Gillsbro sammanfattar läget i transport- och fastighetssektorn. Och säger varför man inte är i förvärvartagen.


”Ett ökat intresse för våra fastigheter”

Bolag Jernhusens vd Kerstin Gillsbro om bolagets framtida utmaningar och hur framtidens centrala lägen i de stora städerna ska planeras.


Fabege i flera Solnaförvärv

Transaktioner Fabege köper ut flera aktörer från Friends Arena och äger nu 66 procent. Fabege köper även flera byggrätter och fastigheter av Peab i Solna.


Förändringar i Jernhusens ledningsgrupp

Karriär Åsa Dahl och Micael Svensson får nya chefsposter.


Ny HR-chef på Jernhusen

Bolag Jernhusen rekryterar Maria Dillner Sjölin som ny HR-chef. Hon kommer närmast från Bring Citymail Sweden AB där hon varit HR-chef sedan 2011.


Så vill Jernhusen utveckla Stockholms central

Bygg/Arkitektur Jernhusen har lämnat in en detaljplaneansökan till Stockholms stad om utveckling av centralstationsområdet. En station ovanpå spåren planeras genom en överdäckning av området mellan Vattugatan i söder och Kungsbron i norr.


Starkt 2015 för Jernhusen

Bolag Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades under 2015 med 17 procent jämfört med föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tio procent.


Lotta Fogde till Jernhusen

Karriär Jernhusen har rekryterat Lotta Fogde som kommunikations- och hållbarhetschef till sin ledningsgrupp. Hon påbörjade sin anställning den 11 januari.


Jernhusen förbättrar rörelseresultatet

Bolag Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar steg under januari-september med 15 procent till 430 (373) miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tolv procent.


Kommunikationschefen lämnar Jernhusen efter meningsskiljaktigheter

Bolag Ingrid Christensson, sedan 1 januari 2014, kommunikationschef på Jernhusen, lämnar bolaget efter att hon och vd Kerstin Gillsbro har kommit fram till att de inte har samma syn på hur kommunikationsarbetet ska utvecklas.


Första kontorshyresgästen till nya Centralen klar

Uthyrning De nya kontorslokalerna på Stockholms Centralstation har fått sin första hyresgäst. Det är IT-managementbolaget 3gamma som har tecknat avtal med Jernhusen om att hyra 580 kvadratmeter. De flyttar in den 1 september i år.


Jernhusen: 22 procent högre rörelseresultat

Bolag Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 22 procent under 2014 jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen beror på gynnsamma omvärldsfaktorer, färdigställda projekt samt på ett fokuserat arbete med att öka intäkterna och att effektivisera verksamheten.