Image
Jernhusens vd Kerstin Gillsbro sammanfattar ett tufft 2020 för bolaget men blickar också framåt mot storsatsningar som Region City i Göteborg.

"En enorm utmaning att utveckla något i den här storleken"

Bolag I bokslutet för 2020 redovisade Jernhusen kraftiga resultattapp till följd av coronakrisens effekter. För Fastighetssverige berättar vd:n Kerstin Gillsbro om det utmanande fjolåret, stoltheten över uppoffringarna och det hårda arbetet som bolaget lade ner och om framtidshoppet i storsatsningar som Region City i Göteborg.


Kerstin Gillsbro.

Kraftigt resultatras för Jernhusen – föreslår slopad utdelning

Bolag Jernhusen redovisar kraftiga resultattapp till följd av coronakrisens effekter. På grund av detta föreslår styrelsen att ingen utdelning ska lämnas.


Regioncity.

Jernhusens detaljplan för första etappen av Regioncity i Göteborg har vunnit laga kraft

Bygg/Arkitektur Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för Västlänken station Centralen. Planen har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen Västlänkens station Centralen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på cirka 34 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) för Jernhusen. Utöver detta har Jernhusen en markanvisning om ytterligare cirka 10 000 kvadratmeter på kommunens mark.


Peter Anderson.

Peter Anderson ny ekonomidirektör på Jernhusen

Karriär Peter Anderson är utsedd till ny ekonomidirektör på Jernhusen och tillträder den 1 september 2020.


Anders Bäck.

Anders Bäck slutar som vice vd och ekonomidirektör på Jernhusen

Bolag Efter 18 år som ekonomidirektör och vice vd lämnar Anders Bäck under hösten 2020 sitt uppdrag i bolaget. Jernhusen påbörjar nu rekryteringen av en ny ekonomidirektör. Anders Bäck är kvar i sin roll tills dess att en efterträdare har tillträtt.


Kerstin Gillsbro.

Kraftig coronasmäll för Jernhusen – så stöttas hyresgästerna

Bolag Jernhusens andel av hyresvärdet från handel, butik, restaurang och café i stationer samt hotell står för 30 procent och motsvarar flera hundra miljoner av det totala hyresvärdet. Coronakrisen sätter djupa spår i Jernhusens verksamhet och Vd:n Kerstin Gillsbro berättar för Fastighetssverige hur bolaget hittills tacklat de omfattande effekterna, samt vilka åtgärder man vidtar för att mildra smällen för de utsatta hyresgästerna.


Kerstin Gillsbro.

Jernhusen emitterar grön obligation till 1,37 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 500 miljoner kronor i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.


Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Gillsbro om Jernhusens fortsatta utveckling

Bolag Jernhusen hade ett positivt 2019 med ökat rörelseresultat och god tillväxt i fastighetsbeståndet. Vd:n Kerstin Gillsbro berättar mer om orsakerna till det framgångsrika året och om målen för 2020.


Stationen i Nässjö når det högsta resultatet i Jernhusens NRI-undersökning.

Topplistan: Sveriges populäraste järnvägsstationer

Sverige Sveriges mest populära järnvägsstation finns i Nässjö, som uppnår 81 i Nöjd Resenärsindex i Jernhusens återkommande mätning.


Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs.

Två topp-vd:ar till JM:s styrelse

Bolag Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs föreslås ta plats i JM:s styrelse.


Ny HR- och verksamhetsutvecklingschef på Jernhusen

Karriär Henrik Fontin tillträder som HR- och verksamhetsutvecklingschef på Jernhusen den 6 augusti. Han efterträder Maria Dillner Sjölin som går vidare till Veolia.


Jernhusens gröna obligation under en procent i femårsränta

Ekonomi/Finansiering Intresset var stort när Jernhusen under tisdagen genomförde sin första gröna obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionen ska finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling till stöd för ökat resande och transporter med tåg.


HR-chef lämnar Jernhusen

Karriär Jernhusens chef för HR och verksamhetsutveckling, Maria Dillner Sjölin, kommer till hösten att tillträda som nordisk HR-direktör för Veolia.


Jernhusen köper ut Stockholms stad

Transaktioner Jernhusen köper Stockholms stads aktieinnehav i Stockholms Terminal AB (STAB) på Cityterminalen. STAB, som fram tills nu ägts av både Jernhusen och Stockholms stad, hanterar driften av bussterminalen. Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm.


Michael Englund ny säkerhetschef på Jernhusen

Bolag Michael Englund har rekryterats som ny säkerhetschef till Jernhusen. Han börjar i januari och kommer närmast från rollen som säkerhetschef på Stockholm Live.


Investeringar höjer Jernhusens resultat

Bolag Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor.


Gillsbro om Jernhusens start på 2017

Bolag Jernhusens vd Kerstin Gillsbro sammanfattar läget i transport- och fastighetssektorn. Och säger varför man inte är i förvärvartagen.


”Ett ökat intresse för våra fastigheter”

Bolag Jernhusens vd Kerstin Gillsbro om bolagets framtida utmaningar och hur framtidens centrala lägen i de stora städerna ska planeras.


Fabege i flera Solnaförvärv

Transaktioner Fabege köper ut flera aktörer från Friends Arena och äger nu 66 procent. Fabege köper även flera byggrätter och fastigheter av Peab i Solna.


Förändringar i Jernhusens ledningsgrupp

Karriär Åsa Dahl och Micael Svensson får nya chefsposter.