Image
Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.
Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare. Bild: Superstudio.

Fortinova: Substansvärde över 40 kronor

Bolag Fortinova redovisar ett förvaltningsresultat om 15,6 miljoner kronor (11,4) för perioden september–november.
Publicerad den 21 Januari 2021

Perioden i korthet, september 2020 – november 2020
• Intäkterna för perioden uppgick till 41,1 Mkr (33,0), motsvarande en ökning med 24 procent.
• Driftsöverskott uppgick till 25,1 Mkr (19,7), motsvarande 61 procent i överskottsgrad (60).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 15,6 Mkr (11,4), motsvarande 0,4 kronor (0,6) per aktie och 38 procent i förvaltningsmarginal (35).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0,9 Mkr (-3,4) och på derivat till -0,2 Mkr (14,6).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,1 Mkr (17,3), motsvarande 0,3 kronor (0,8) per aktie.
• Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 40,6 kr (39,5) per aktie.

– Bolaget har nu ingått avtal om förvärv av fastigheter uppgående till totalt drygt 1 200 Mkr. Samtidigt har perioden visat på höga uthyrningsgrader och en god och lönsam utveckling. Driftöverskottet har ökat med 27 procent samtidigt som vårt förvaltningsresultat har ökat med 37 procent, säger Anders Johansson, vd på Fortinova.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator på väg att köpa av storägare för drygt 100 miljoner

Transaktioner Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna på väg att sälja till Fastator – "kulturskatter" i Åre och Visby.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY