Image
Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärdet når 42,10 kronor

Bolag Fortinova redovisar delårsrapport för september – februari. Förvaltningsresultatet ökar med 62 procent men sjunker per aktie.


Fortinovas grundare, Anders Johansson och Anders Valdemarsson.

Efter tröga starten: Grundarduon fyller på

Bolag Anders Johansson om de första månaderna som börs-vd, de höga tillväxtmålen – och det egna aktieköpet i Fortinova.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärde över 40 kronor

Bolag Fortinova redovisar ett förvaltningsresultat om 15,6 miljoner kronor (11,4) för perioden september–november.


Fortinova köper centrumfastighet i Varberg.

Fortinova köper centrumfastighet i Varberg

Transaktioner Fortinova har ingått avtal med Varbergs Bostads AB avseende fastigheten Varberg Färgaren 10. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 32,7 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.


Fortinova köper en lager- och logistikfastighet i Varberg.

Fortinova förvärvar logistik och lager i Varberg

Transaktioner Fortinova har genom ett helägt dotterföretag ingått avtal med A1 Invest AB samt PAMN Red Holding AB avseende logistik- och lagerfastigheten Varberg Bälgen 1. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 157 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 111 miljoner kronor.


Göran Linder.

Peab säljer för 824 miljoner

Transaktioner Peab har tecknat avtal om försäljning av fyra hyresrättsprojekt om totalt 312 lägenheter till ett totalt värde av 824 miljoner svenska kronor.


Ett av projekten är Enedalshöjden beläget i området Bergsäter med gångavstånd till både centrum som natur. Två fristående huskroppar uppförs längs Åsboholmsgatan och Enedalsgatan.

Fortinova köper för 619 miljoner i Borås

Transaktioner Fortinova Fastigheter har ingått avtal med Newco Bergdalen (samägt bolag av Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad) avseende ett hyresrättsprojekt om 149 lägenheter i området Bergdalen i Borås. Vidare har avtal ingåtts med Järngrindens helägda dotterbolag Järngrinden Markutveckling Holding om förvärv av 160 hyreslägenheter, i två olika projekt, i Borås.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Här ska Fortinova växa

Bolag Fortinovas aktie listades nyligen på First North. Fastighetssverige diskuterar med företagets grundare och vd Anders Johansson. Därför ska de finnas på en marknadsplats och här är det aggressiva tillväxtmålet.


Fortinova ringdes in både i Stockholm och i Varberg, där Fortinovas huvudkontor ligger.

Fortinovas teckningskurs överst i spannet – stiger ett par procent i öppningen

Bolag Priset på Fortinova-aktien fastställdes till 44 kronor per aktie – efter tio minuter handlas aktien för 45,10. Avsluten har gjorts mellan 44,00 och 46,40.


Fortinova grundades av Anders Johansson och Anders Valdemarsson den 19 november 2010.

Fortinova firar tio år – noteras på jubileumsdagen

Bolag Den 19 november firar Fortinova tio år – och noteras samma dag på Nasdaq First North Premier Growth.


Fortinova köper av Amlövs i Göteborg.

Fortinova köper 262 lägenheter i Göteborg

Transaktioner Fortinova har tillträtt tre bostadsfastigheter i Gärdsås i östra Göteborg.


Fortinova, med Anders Johansson som vd, tar in över 200 miljoner kronor i en riktad emisson från Ica-handlarnas Förbund, med Jakob Pettersson som investeringsansvarig.

Fortinova på väg mot notering

Bolag Fortinova tar in över 200 miljoner kronor från Ica-handlarnas Förbund i en riktad nyemission inför en planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Järngrinden och Mjöbäcks avyttrar hyresrättsbestånd i Varberg till Fortinova.

Fortinova köper hyresrättsbestånd i Varberg

Transaktioner Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad har ingått avtal med Fortinova Fastigheter om försäljning av 138 hyresrätter på Brearedsområdet i Varberg. Förvärvet är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 267 miljoner kronor.


Fortinova köper för 400 miljoner

Transaktioner Fortinova köper 450 lägenheter i Lilla Edet och Lödöse från lokala Gekå Fastigheter.


Fortinova köper av Bygg-Göta

Transaktioner Fortinova köper delar av Varbergs största handelsområde av Bygg-Göta och når därmed ett fastighetsvärde om drygt en miljard kronor.


Fortinova köper i Halland

Transaktioner Fortinova köper tre fastigheter i Varberg och en i Falkenberg av privata aktörer. Bolaget har även genomfört en nyemission för att kunna handla för ytterligare en halv miljard.


Fortinova köper i Varberg och Uddevalla

Transaktioner Fortinova köper 61 lägenheter och en industrifastighet i Varberg och Uddevalla.


Fortinova köper i Varberg

Transaktioner Fortinova köper 61 lägenheter i Varberg av Egil AB (Göran Lindeberg) för 70 miljoner kronor.


Fortinova köper i Varberg

Transaktioner Fortinova köper tre fastigheter i Varberg.